Přeskočit na obsah


Redukce invazivních a expanzivních druhů rostlin v Krkonošském národním parku

22.01.2019

V roce 2018 bylo proti invazivním a expanzivním druhům zasahováno na 25 lokalitách proti 5 invazivním a jednom expanzivním druhu (kýchavice bílá Lobelova). Jako metody likvidace bylo použito vyrývání, vytrhávání, sekání a okrajově i postřik herbicidem.Skrýt nabídku