Přeskočit na obsah


Pralesovité horské smrčiny

Dochovaly se na nepřístupných místech montánního stupně a při alpínské hranici lesa, např. v závěru Mumlavského, Labského, Dlouhého, Modrého, Obřího a Jeleního dolu.

Význačné druhy rostlin: kapradiny (papratka horská (Athyrium distentifolium), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), žebrovice různolistá (Blechnum spicant), traviny (třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a mechorosty; v okolí lesních potoků a pramenišť rostou horské nivy s krabilicí chlupatou (Chaerophyllum hirsutum), mléčivcem alpským (Cicerbita alpina), omějem šalamounkem (Aconitum plicatum), devětsilem bílým (Petasites albus) nebo řeřišnicí hořkou (Cardamine amara).

Význačné druhy živočichů: plž slimáčník horský (Semilimax kotulae), chvostoskok larvěnka obrovská (Tetrodontophora bielanensis), lýkožrout smrkový (Ips typographus), střevlík lesní (Carabus sylvestris) a Linného (Carabus linnaei), klepítník členěný (Ischyropsalis hellwigi), sýc rousný (Aegolius funereus), králíček obecný (Regulus reguluj), sýkora uhelníček (Parus ater) a parukářka (Parus cristatus), křivka obecná (Loxia curvirostra), sojka obecná (Garrulus glandarius), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), rejsek horský (Sorex alpinus), norník rudý (Clethrionomys glareolus), myšice lesní (Apodemus flavicollis), jelen lesní (Cervus elaphus).

ZpětSkrýt nabídku