Přeskočit na obsah


Jednorázové akce pro školy

leden Napříč Vrchlabím
soutěž, při které chytré hlavě pomohou rychlé nohy a bystré oči
duben
(dle počasí)
Brigády na pomoc krkonošské květeně
hrabání luk se vzácnou květenou
duben Den Země 
program v zámeckém parku
květen Přírodovědná exkurze do CHKO v ČR
poznávací výlet
září Louka plná dětí
zábavné dopoledne pro MŠ
září Tma přede mnou aneb Dotkněme se Krkonoš
smyslová stezka pro slabozraké a školy
prosinec–duben Bodlinka u nás ve škole
praktická biologie a etologie obyčejného ježka přímo u vás ve třídě po celou zimu


 Skrýt nabídku