Přeskočit na obsah


Krkonošské muzeum Jilemnice

Návštěvní doba:

Vážení návštěvníci, v sobotu 14. prosince od 8 do 11 hodin bude z důvodu natáčení České televize omezen provoz v budově zámku čp. 75 Krkonošského muzea v Jilemnici. Provoz v budově pivovaru čp. 1 zůstane bez omezení. Děkujeme za pochopení.

září–červen út–ne 8.00–12.00 13.00–16.00
červenec–srpen út–ne 8.30–12.00 13.00–17.00
Prohlídka trvá 60 - 90 minut, počet osob ve skupině až 45 (s výjimkou mechanického betlému), možno procházet i volně bez průvodce.
Prodej suvenýrů a publikací.
Vstupné: plné 80,- Kč | zvýhodněné 40,- Kč | rodinné 180,- Kč
Vstupné na výstavy: plné 40,- Kč | zvýhodněné 20,- Kč

Zvýhodněné vstupné: děti od 6 do 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTPP
Rodinné vstupné: 2 dospělí a max. 3 děti

Historie

Krkonošské muzeum bylo založeno v roce 1891 v souvislosti s prvními přípravami na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze. První expozice byla nainstalována na přelomu století v bývalé dívčí škole, později se muzeum několikrát stěhovalo, delší dobu užívalo místnosti v přízemí staré radnice, od roku 1953 sídlí v bývalém zámku hrabat Harrachů. Rozhodující zásluhu na vybudování muzea náleží někdejšímu řediteli dívčích škol v Jilemnici Jáchymu Metelkovi (1853–1940). Již v roce 1929 vznikly zárodky tří dnešních expozičních bloků: historicko-etnografického, lyžařského a galerijního, ale rozvinout je bylo možno až po přestěhování do zámku. Muzeum se tedy ve svém sbírkotvorném programu zaměřuje především na historii a národopis západních Krkonoš, počátky a vývoj českého lyžování, v galerijní oblasti především na dílo Františka Kavána (1866–1941). Od roku 1979 je muzeum součástí Krkonošského muzea při Správě Krkonošského národního parku. Od 1. 1. 2013 je Krkonošské muzeum Jilemnice provozováno jako společné muzeum Města Jilemnice a Správy KRNAP.

Expozice – Bílou stopou. Kapitoly z dějin českého lyžování do r. 1938

Figuríny v dobovém lyžařském oblečeníExpozice zachycuje vývoj lyžování od zavedení lyží do českých zemí až do roku 1938. Pozornost je věnována také německému lyžování v Čechách. Vše je zarámováno do evropského kontextu tak, aby dobře vynikla pozice našich lyžařů (českých i německých) v mezinárodních souvislostech. Cena expozice spočívá především v tom, že je pestrou mozaikou z dějin lyžování. K nejoblíbenějším exponátům patří mohutné selské saně, dále pak saně rohačky. Velmi cenné jsou samozřejmě nejstarší lyže, jedinečné kolorované snímky z konce 19. století a medaile, jež svou krásou připomínají šperky. Působivé jsou např. figuríny v dobovém lyžařském oblečení. Ale těch zajímavostí je opravdu spousta. V expozici se promítá sedmiminutový němý film z roku 1926, který skvěle zachycuje velké lyžařské závody v Jilemnici.
Expozice je umístěna v historicky cenných sálech starého panského pivovaru, jimž současnou podobu na sklonku 19. století vtisknul Jan hrabě Harrach, šlechtic, který do Jilemnice přivezl první lyže.

Expozice historicko-etnografická

Sleduje především historický vývoj západních Krkonoš od počátků velké kolonizace ve 13. století až po naší dobu.Z expozice o Janu hraběti HarrachoviJilemnice založená na počátku 14. století jako hospodářské středisko rozsáhlého štěpanického (později jilemnického) panství se stala přirozeným centrem. Rozmach zdejšího obchodu a řemesel dokládá velmi bohatý a ucelený soubor vystavených předmětů. Unikátní místo zaujímá kolekce 33 pohřebních štítů z 1. poloviny 19. století a jedinečná lněná příze z přelomu 18. a 19. století – 296 m ručně předeného vlákna váží pouze jediný gram. Z lidové kultury připomeňme bohatou kolekci lidového nábytku a zejména krkonošské betlémy. Nejčelnější místo patří jedinečnému mechanickému ozvučenému betlému z let 1883–1913, dílu ředitele dívčích škol Jáchyma Metelky. 142 pohyblivých figurek tu vytváří 350 různých, velmi přirozených pohybů a vše přes jediný stroj pohání jediné závaží. Zbylá tři závaží slouží pouze zvukovým efektům. Pozornost je věnována také šlechtickému rodu Harrachů, zejména Janu hraběti Harrachovi.

Kavánova galerie

Založena byla roku 1956 u příležitosti nedožitých 90. narozenim Františka Kavána (1866–1941). Malíř se narodil ve Víchovské Lhotě u Jilemnice a rodný kraj zůstal trvale zapsán v jeho duši i díle. V letech 1889-95 studoval na pražské malířské akademii u Julia Mařáka. Pod jeho vedením rychle vyrostl v prvořadého krajináře a většina děl z té doby patří dnes ke zlatému fondu české krajinomalby. Slavný Podmrak malovaný ve Víchovské Lhotě roku 1894 byl o šest let později na Světové výstavě v Pařízi oceněn zlatou medailí.Kavánova galerie vlastní přibližně 90 děl tohoto předního českého krajináře.

Stálé expozice doplňuje každoročně řada výstav a doprovodných akcí.


Partnerem Krkonošského muzea v Jilemnici je Město Jilemnice.


Přehled výstav na rok 2019
 

Výstavní síň v zámku v č. p. 75

do 3. 2. 2019 Slyšte jaká radost
8. 2. – 24. 11. 2019 Retrovýstava aneb zaměřeno na veřejnost
30. 11. 2019 – 2. 2. 2020 Vánoce v Krkonoších

Erbovní sál v č. p. 1

do 28. 2. 2019 Náš Krtek
15. 3. – 9. 6. 2019 Karel Hník – Bejvávalo na horách
15. 6. – 29. 9. 2019 Miluše Chovancová – Kouzlo výšivky
5. 10. – 10. 11. 2019 13 autorů známkové tvorby
16. 11. 2019 – 12. 1. 2020 Tibet

Výstavní síň v č. p. 1

do 24. 2. 2019 Velká válka
1. 3. – 6. 10. 2019 Krakonoš – Bájný duch hor
12. 10. 2019 – 9. 2. 2020 Za drahými kameny do pravěku

 


Kontakt:

Zámek 75
514 01 Jilemnice

Tel./fax: 481 543 041
Mobil: +420 737 225 429
E-mail: kmjilemnice(zavináč)krnap.czSkrýt nabídku