Přeskočit na obsah


Krkonošské muzeum Jilemnice

V důsledku opatření proti šíření epidemie onemocnění covid-19 uzavírá s platností od pondělí 12. října do odvolání, minimálně však do 25. října 2020, Správa KRNAP pro veřejnost expozice Krkonošských muzeí v Harrachově, Jilemnici, Pasekách nad Jizerou a Vrchlabí.

Návštěvní doba:

září–červen út–ne 8.00–12.00 13.00–16.00
červenec–srpen út–ne 8.30–12.00 13.00–17.00

Prohlídka trvá 60 – 90 minut, počet osob ve skupině až 45 (s výjimkou mechanického betlému a zámecké expozice), možno procházet i volně bez průvodce.
Prodej suvenýrů a publikací.

Ukázky mechanického betlému Jáchyma Metelky

září–červen 9.00, 10.00, 11.15 a 14.00, 15.15
červenec–srpen 9.00, 10.00, 11.15 a 14.00, 15.00, 16.15
Pro skupiny nad 20 osob, po předchozí domluvě i mimo stanovené časy.
Vstupné: plné 80,- Kč | zvýhodněné 40,- Kč | rodinné 180,- Kč
Vstupné na výstavy: plné 40,- Kč | zvýhodněné 20,- Kč

Jilemnický zámek (č. p. 75)

Zvýhodněné vstupné: děti od 6 do 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTPP
Rodinné vstupné: 2 dospělí a max. 3 děti

Historie

Muzeum bylo založeno v roce 1891 v souvislosti s přípravami na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze. Rozhodující zásluhu na jeho vybudování měl ředitel dívčích škol Jáchym Metelka. První expozice se nacházela právě v bývalé dívčí škole, později se muzeum několikrát stěhovalo a od roku 1953 sídlí v zámeckém areálu.

Betlém Jáchyma Metelky

V roce 1979 se stalo zařízením Správy Krkonošského národního parku a od roku 2013 je provozováno společně s městem Jilemnice. Expozice jsou umístěny v zámku, bývalém pivovaru a zahradním domku.

Historicko-etnografická expozice

Přibližuje historii západních Krkonoš od velké kolonizace ve 13. století do 20. století a soustřeďuje se na Jilemnici jako přirozené centrum obchodu a řemesel. Unikátní je soubor 33 pohřebních štítů zdejších cechů z 1. poloviny 19. století či lněná příze – 296 metrů ručně předeného vlákna váží pouze 1 gram. V zařízené tkalcovské světnici se nachází také unikátní betlém Jáchyma Metelky z let 1883–1913. Původní mechanismus pohybuje 142 figurkami, které předvádějí 350 druhů pohybů, vše za doprovodu zvukových efektů.

Pohled do expozice Bílou stopou

Bílou stopou – kapitoly z dějin českého lyžování do roku 1938

Expozice zachycuje vývoj lyžování od zavedení lyží do českých zemí až do roku 1938. Pozornost je věnována také německému lyžování v Čechách. Vše je zarámováno do evropského kontextu tak, aby dobře vynikla pozice našich lyžařů (českých i německých) v mezinárodních souvislostech. Hodnota expozice spočívá především v tom, že je pestrou mozaikou z dějin lyžování. K nejoblíbenějším exponátům patří mohutné selské saně, dále pak saně rohačky. Velmi cenné jsou samozřejmě nejstarší lyže, jedinečné kolorované snímky z konce 19. století a medaile, jež svou krásou připomínají šperky.Působivé jsou např. figuríny v dobovém lyžařském oblečení. A dalších zajímavostí je opravdu spousta.

Budova bývalého panského pivovaru (č. p. 1)

V expozici se promítá sedmiminutový němý film z roku 1926, který skvěle zachycuje velké lyžařské závody v Jilemnici. Expozice je umístěna v historicky cenných sálech starého panského pivovaru, jimž současnou podobu na sklonku 19. století vtisknul Jan hrabě Harrach, šlechtic, který do Jilemnice přivezl první lyže.

Ze života českého kavalíra

Zámecká expozice přibližuje rod Harrachů, především Jana Nepomuka hraběte Harracha (1828–1909), který se zasloužil o rozvoj české kultury a hospodářství. Lze si prohlédnout chodbu, předpokoj, pracovnu, ložnici, pánský salon, dámský budoár, jídelnu a koupelnu.

Pracovna Jana Nepomuka hraběte Harracha

Kavánova galerie

Založena byla roku 1956 u příležitosti nedožitých 90. narozenin Františka Kavána (1866–1941). Malíř se narodil ve Víchovské Lhotě u Jilemnice a rodný kraj zůstal trvale zapsán v jeho duši i díle. V letech 1889–95 studoval na pražské malířské akademii u Julia Mařáka. Pod jeho vedením rychle vyrostl v prvořadého krajináře a většina děl z té doby patří dnes ke zlatému fondu české krajinomalby. Slavný Podmrak malovaný ve Víchovské Lhotě roku 1894 byl o šest let později na Světové výstavě v Paříži oceněn zlatou medailí. Kavánova galerie vlastní přibližně 90 děl tohoto předního českého krajináře.

Zahradní domek je součástí jilemnického muzea

Kostel sv. Alžběty

Nejstarší doložená stavba v Jilemnici stála v místech dnešního zahradního domku. Gotický kostel pocházející z 2. poloviny 13. století vyhořel v roce 1788, stavba prošla zajímavým historickým a stavebním vývojem, stala se také pohřebištěm některých majitelů panství (Valdštejnové, Harantové).

Jan hrabě Harrach a zahradnictví

V 1. polovině 19. století vznikl na místě kostela sv. Alžběty zahradní domek. Expozice připomíná působení někdejšího majitele panství v oboru zahradnictví (vývoj zámeckého parku, krkonošské zahrádky atd.).

Stálé expozice doplňuje řada výstav a doprovodných akcí.


Partnerem Krkonošského muzea v Jilemnici je Město Jilemnice.


Přehled výstav na rok 2020
 

Výstavní síň v zámku v č. p. 75

do 2. 2. 2020 Ej, noviny převeselý
8. 2. – 26. 4. 2020 Jak semena putují krajinou
29. 5. – 15. 11. 2020 Stopy osvobození
28. 11. 2020 – 31. 1. 2021 Já bych rád k Betlému

Erbovní sál v č. p. 1

do 23. 2. 2020 Tibet – Výstava k 60. výročí povstání tibetského lidu
29. 2. – 31. 5. 2020 Markéta Prokopová Čápová – Ohlédnutí
6. 6. – 13. 9. 2020 Vlasta Matoušová – Ze života hmyzu a rostlin
19. 9. – 15. 11. 2020 Milan Hrouda – obrazy
21. 11. 2020 – 23. 2. 2021 Putování za smírčími kříži Českého ráje a Podkrkonoší

Výstavní síň v č. p. 1

do 29. 3. 2020 Za drahými kameny do pravěku
4. 4. – 6. 9. 2020 Krakonoš – ochránce hor
12. 9. – 25. 10. 2020 Ovocné stromy
31. 10. 2020 – 14. 2. 2021 Ze světa vystřihovánek

 


Kontakt:

Zámek 75
514 01 Jilemnice

Tel./fax: 481 543 041
Mobil: +420 737 225 429
E-mail: kmjilemnice(zavináč)krnap.cz

Katalog sbírek krkonošských muzeíSkrýt nabídku