Přeskočit na obsah


Knihovna Krkonošského muzea Správy KRNAP

Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí projde přeměnou v nové Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku a zůstane nepřístupné až do roku 2021.

Po dobu rekonstrukce najdete odborné pracovníky muzea a muzejní knihovnu v Husově ulici v čp. 218. Ostatní kontakty zůstávají beze změny.
Návštěvu knihovny je nutné domluvit předem, a to buď e-mailem (ohajkova(zavináč)krnap.cz) nebo telefonicky (499 456 706).

Přístupné jsou jako prezenční výpůjčky:
knihy a periodika regionálního fondu (signatura obsahuje písmeno R) a diplomové práce

Absenční výpůjčky:
knihy studijního fondu (signatura začíná A, B či C) - tyto knihy je nutné objednat předem

Nepřístupná jsou až do odvolání všechna periodika studijního fondu (signatura začíná PA, PB či PC a neobsahuje R).
Signatury lze ověřit v on-line katalogu. V případě dotazů nás kontaktujte.

Knihovna Krkonošského muzea obsahuje více než 40 tisíc svazků knih, časopisů a jiných dokumentů. Je rozdělena na fond regionální sbírkový, který tvoří literatura všech oborů včetně beletrie, týkající se regionu Krkonoš a Podkrkonoší, a fond studijní, který je obsahově zaměřen na přírodní a společenské vědy a ochranu přírody. Knižní fond je průběžně doplňován nákupem, výměnou a dary, roční přírůstky činí 300–400 svazků.

Knihovna zajišťuje distribuci a výměnu sborníku krkonošských prací Opera Corcontica, který vychází jako periodikum Správy KRNAP. Mezinárodní výměna je významným zdrojem zahraniční odborné literatury, převážně z oborů botanika, zoologie, geomorfologie, lesnictví a ochrany přírody. Síť výměnných partnerů v zahraničí se postupně rozrostla na 60 institucí ve 12 zemích světa, nejpočetněji je zastoupeno Německo a Polsko. V České republice zasílá knihovna sborník Opera Corcontica téměř 60 organizacím, od kterých získává odborné časopisy a publikace.

Od roku 2009 je k dispozici on-line katalog, kam je postupně doplňován i starší fond knihovny.

Knihovna slouží nejen pracovníkům Správy KRNAP, ale i veřejnosti.Knihy z regionálního sbírkového fondu (signatury začínající na R) a závěrečné práce je možné vypůjčit pouze prezenčně.

Literaturu o Krkonoších najdete také ve fondech těchto institucí:

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

http://www.muzeumkarkonoskie.pl/wystawy/biblioteka/

Uniwersytet Wrocławski – biblioteka

https://www.bu.uni.wroc.pl/en

Książnice Karkonoska w Jeleniej Górze

https://primo-48wbp.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=48WBP_VIEW&lang=pl_PL&fromRedirectFilter=true
http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra

Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/

Fondy institucí byly mapovány v rámci přeshraničního projektu  (viz https://www.krnap.cz/krkonose-ve-sbirkach/)
 Skrýt nabídku