Přeskočit na obsah


Konference a semináře

Důležitou součástí etiky vědecké práce je i včasné zveřejnění informací o získaných poznatcích – nezbytný předpoklad pro jejich využití v praxi. Vedle publikací v odborném tisku patří k nejrychlejším způsobům zejména prezentace výsledků na národních či mezinárodních seminářích a konferencích.

Správa KRNAP a Dyrekcja KPN proto v pravidelných tříletých intervalech organizují konference s názvem Geoekologické problémy Krkonoš, jejichž hlavním cílem je prezentace a aktualizace soudobých poznatků o přírodě a krajině Krkonoš.

Vedle tohoto tříletého cyklu se každoročně uskutečňuje řada dalších odborných akcí, kde jsou soudobé poznatky o Krkonoších prezentovány. Patří mezi ně zejména konference s názvem Morušky, která je platformou pro spolupráci mezi vysokoškolskými studenty a mladými výzkumníky, kteří v Krkonoších začali pracovat.

Připravované akce

Krkonoše: příroda a lidé 2019 (Krkonoše Mts: Nature and People)

Realizované akce

Krkonoše – tundra v srdci Evropy (2016)

České národní parky (2016)

Geoekologické problémy Krkonoš IX (2016)

Studentská konference Krkonoše – tundra v srdci Evropy (2015)

Horská chráněná území v měnícím se světě (2013)

Hospodářská úprava lesů v ZCHÚ (2011)

Bryologické dny (2011)

Konference Morušky (2013)

TransParcNet (2011)Skrýt nabídku