Přeskočit na obsah


Kontaktní centrum proti korupci

Dne 15. prosince 2015 byla schválena "Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017" a "Akční plán boje s korupcí na rok 2015". Oba dokumenty byly zpracovány v návaznosti na usnesení vlády č. 418 "Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni ze dne 4. června 2014" a navazují na předchozí dokumenty a strategie.

Interní protikorupční program Správy KRNAP (pdf 2,9 MB)

Vyhodnocení IPP Správy KRNAP za roky 2018 a 2019 (pdf 1,7 MB)

Etický kodex (pdf 296 kB)

Podrobné informace o boji proti korupci naleznete na www.korupce.cz.

Máte-li podezření na korupci v organizaci Správa KRNAP, oznamte ji Policii ČR, nebo na e-mail protikorupci(zavináč)krnap.cz.Poradní orgány
 

Správa Krnap dle § 20, zákona 114/1992 Sb. zřídila Radu národního parku. Součástí Rady národního parku je i Předsednictvo rady parku složené z členů Rady národního parku. Členové nejsou placeni.

Na základě Koncepce boje proti korupci na léta 2015 až 2017, navazující na předcházející Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2013 a 2014 Správa KRNAP zveřejňuje souhrnný seznam poradců a poradních orgánů:

Přehled poradců a poradních orgánů Správy KRNAP za 1. pololetí 2021 (pdf 309 kB)

Přehled poradců a poradních orgánů Správy KRNAP za 2. pololetí 2020 (pdf 329 kB)

Přehled poradců a poradních orgánů Správy KRNAP za 1. pololetí 2020 (pdf 333 kB)

Přehled poradců a poradních orgánů Správy KRNAP za 2. pololetí 2019 (pdf 353 kB)

Přehled poradců a poradních orgánů Správy KRNAP za 1. pololetí 2019 (pdf 369 kB)

Přehled poradců a poradních orgánů Správy KRNAP za 2. pololetí 2018 (pdf 363 kB)

Přehled poradců a poradních orgánů Správy KRNAP za 1. pololetí 2018 (pdf 365 kB)

Přehled poradců a poradních orgánů Správy KRNAP za 2. pololetí 2017 (pdf 365 kB)

Přehled poradců a poradních orgánů Správy KRNAP za 1. pololetí 2017 (pdf 365 kB)

Přehled poradců a poradních orgánů Správy KRNAP za 2. pololetí 2016 (pdf 200 kB)

Přehled poradců a poradních orgánů Správy KRNAP za 1. pololetí 2016 (pdf 198 kB)Skrýt nabídku