Přeskočit na obsah


Krkonošská arkto-alpínská tundra

Unikátní mozaika ekosystémů alpínských vrcholů (lišejníková tundra), klečových porostů, trávníků a rašelinišť náhorních plošin (travnatá tundra) a závětrných svahů ledovcových karů Krkonoš (květnatá tundra). Představuje ojedinělou kombinaci severských, středoevropských a alpínských organismů a jejich společenstev. Pokrývá území nad alpínskou hranicí lesa, jehož plocha činí pouhých 47 km2, což je jen 7,4 % z celkové rozlohy Krkonoš (32 km2 na české a 15 km2 na polské straně hor). Je to přírodní klenotnice toho nejcennějšího, s čím se lze v Krkonoších setkat.

Klečové porosty a smilkové trávníky

Severská rašeliniště

Lišejníková tundra

Alpínské křoviny a nivy ledovcových karů

Horská prameništěSkrýt nabídku