Přeskočit na obsah


Krkonošské podzemí

V Krkonoších je reprezentováno především faunou starých důlních děl a jeskyní, kde trvale žije slepý korýš blešivec karpatský (Niphargus tatrensis) a příležitostný úkryt tam nachází můra sklepnice obecná (Scoliopteryx libatrix), píďalka jeskynní (Triphosa dubitata), babočky, chrostíci nebo lumci. V krkonošském podzemí pravidelně přezimuje 14 druhů z 20 v Krkonoších žijících druhů netopýrů a vrápenců, např. netopýr velký (Myotis myotis), vodní (Myotis daubentonii), vousatý (Myotis mystacinus), ušatý (Pletocus auritus), severní (Eptesicus nilssonii) nebo černý (Barbastella barbastellus), vzácně vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

ZpětSkrýt nabídku