Přeskočit na obsah


Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo

Krkonošský národní park (KRNAP) byl zřízen v roce 1963 a v roce 1991 došlo k jeho přehlášení dle nových legislativních předpisů. Současná rozloha činí 550 km2 vč. ochranného pásma. Péčí o KRNAP byla pověřena Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí. Je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí ČR.

Ze správního hlediska se KRNAP a jeho ochranné pásmo rozkládá na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Jeho východní část spadá do Královehradeckého kraje (65 % plochy, 45 katastrů na území 16 obcí), západní část do Libereckého kraje (35 %, 29 katastrů na území 13 obcí).

Území národního parku bylo do 30. 6. 2020 rozděleno na tři zóny s rozdílným ochranným režimem.

  • I. zóna KRNAP (přísná přírodní) má rozlohu 6 984 ha a nachází se v nejvyšších částech pohoří;
  • II. zóna KRNAP (řízená přírodní) má rozlohu 9 836 ha a navazuje v širokém pásu kolem alpínské hranice lesa na I. zónu;
  • III. zóna KRNAP (okrajová) má rozlohu 19 507 ha a rozkládá se ve středních a nižních polohách Krkonoš.

Od 1. 7. 2020 je území KRNAP rozděleno ve smyslu novely (č. 123/2017 Sb.) zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) do 4 zón:

  • A – zóna přírodní
  • B – zóna přírodě blízká
  • C – zóna soustředěné péče o přírodu
  • D – zóna kulturní krajiny

Podrobnosti o nové zonaci je možné zjistit zde.

Zvláštní ochranný režim mají i menší, přírodovědecky vysoce hodnotná území rozkládající se mimo horskou část – např. přírodní památky (viz dále MZCHÚ) Lom Strážné, Slunečná stráň nebo Sklenářovické údolí.Skrýt nabídku