Přeskočit na obsah


Květnaté horské louky

Druhově bohaté louky v montánním a spodním alpínském stupni Krkonoš. Vznikly zejména během éry budního hospodářství v 17.–19. století. Horalé je pravidelně kosili, pásli na nich krávy, kozy nebo koně, čas od času louky přihnojovali. Zbytky květnatých luk jsou například na enklávách Severky, Zadních Rennerovek, v Modrém a Obřím Dole, na Rýchorách, ve Svatém Petru.

Význačné druhy rostlin: violka sudetská (Viola lutea subsp. sudetica), endemický zvonek český (Campanula bohemica), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), jestřábník nachový (Hieracium rubripilosella), mochna zlatá (Potentilla aurea), kuklík horský (Geum montanum), škarda velkoúborná (Crepis conyzifolia), vemeníček zelený (Coeloglossum viride), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) nebo běloprstka bělavá (Pseudorchis albida).

Význačné druhy živočichů: okáč rudopásný (Erebia euryale) a černohnědý (Erebia ligea), střevlík Linného (Carabus linnei), kovařík horský (Ctenicera cuprea), kobylka horská (Pholidoptera aptera), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), zmije obecná (Vipera berus), linduška luční (Anthus pragensia), hýl rudý (Carpodacus erythrinus), bramborníček hnědý (Saxicola ruberta).
 

ZpětSkrýt nabídku