Přeskočit na obsah


Právní předpisy a akty Správy KRNAP

Legislativní předpisy vydané Správou KRNAP

Platné a účinné

Opatření obecné povahy č. 12/2020, kterým se v klidovém území KU07_KRNAP – Slatinná stráň vyhrazují trasy k pohybu osob

Opatření obecné povahy č. 11/2020, kterým se v klidovém území KU05_KRNAP – Pomezní hřeben vyhrazují trasy k pohybu osob

Opatřené obecné povahy č. 10/2020, kterým se v klidovém území KU04_KRNAP – Tetřeví Boudy a Lesní bouda vyhrazují trasy k pohybu osob

Opatření obecné povahy č. 9/2020, kterým se v klidovém území KU03_KRNAP – Černá a Světlá hora vyhrazují trasy k pohybu osob

Opatření obecné povahy č. 8/2020, kterým se v klidovém území KU02_KRNAP – Hřebeny východních Krkonoš vyhrazují trasy k pohybu osob

Opatření obecné povahy č. 7/2020, kterým se v klidovém území KU01_KRNAP – Hřebeny západních Krkonoš vyhrazují trasy k pohybu osob

Opatření obecné povahy č. 6/2020, kterým se na hranici klidového území KU06_KRNAP – Přední Rennerovky omezuje vstup z důvodu ochrany přírody

Opatření obecné povahy č. 5/2020 o zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP

Opatření obecné povahy č. 4/2020 o vyhrazení úseků vodních toků na území KRNAP určených pro splouvání

Opatření obecné povahy č. 3/2020 o vyhrazení lezeckých terénů na území KRNAP

Opatření obecné povahy č. 2/2020 o vyhrazení míst k vjezdu motorových vozidel a obytných přívěsů – částečně změněno Rozhodnutím ministerstva č.j. MŽP/2021/550/161 ze dne 1. 3. 2021

Opatření obecné povahy č. 1/2020 o vyhrazení cyklotras na území KRNAP

Opatření obecné povahy č. 5/2012 – místní úprava provozu (Hoffmanova bouda-Vesna)

Opatření obecné povahy č. 3/2012 – místní úprava provozu (rozcestník za hájovnou - Cestník-Lysečinská bouda)

Opatření obecné povahy č. 1/2012 – místní úprava provozu (nad Světlankou)

Opatření obecné povahy č. 7/2011 – místní úprava provozu (Bystřice, Vojenská cesta směr Rýchory)

Opatření obecné povahy č. 6/2011 – místní úprava provozu (Mohwaldova bouda - Rovinka)

Opatření obecné povahy č. 5/2011 – místní úprava provozu (k.ú. Špindlerův Mlýn)

Opatření obecné povahy č. 4/2011 – místní úprava provozu (k.ú Žacléř)

Opatření obecné povahy č. 3/2011 – místní úprava provozu (Rokytnice nad Jizerou)

Opatření obecné povahy č. 2/2011 – místní úprava provozu (Lánov, Černý důl, Strážné, Dolní Dvůr)

Opatření obecné povahy č. 1/2011 – místní úprava provozu (Jablonec nad Jizerou)

Opatření obecné povahy č. 9/2010 – místní úprava provozu na území obce Černý Důl

Status Ceny ředitele Správy Krkonošského národního parku

Opatření obecné povahy č. 7/2010 – o vyhrazení míst k rozdělávání ohňů na území KRNAP

Opatření obecné povahy č. 6/2010 – místní úprava provozu Dvůr (Strážné,Vápenice - Dolní Dvůr)

Opatření obecné povahy č. 5/2010 – místní úprava provozu (k.ú. Pec pod Sněžkou)

Opatření obecné povahy č. 4/2010 – místní úprava provozu (k.ú. Trutnov, Malá Úpa, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Horní Maršov)

Opatření obecné povahy č. 3/2010 – místní úprava provozu (k.ú. Kořenov, Harrachov, Paseky nad Jizerou, Benecko, Vítkovice)

Vyhláška č. 1/2010 – kterou se zrušuje vyhláška Správy KRNAP č. 1/1993 (Návštěvní řád KRNAP) a vyhlášky č. 1/1996, 1/1998 a 1/2001, jimiž byl návštěvní řád novelizován

Nařízení č. 1/2010 – kterým se ruší nařízení Správy KRNAP č. 7/2009

Nařízení č. 8/2009 – kterým se zřizuje přírodní památka Slunečná stráň

Nařízení č. 6/2009 – zrušení přírodní památky Klínový potok

Nařízení č. 5/2009 – zrušení přírodní památky Slatina u Rýchorského dvora

Nařízení č. 4/2009 – zrušení přírodní památky Albeřické lomy

Nařízení č. 3/2009 – zrušení přírodní památky Slezské sedlo

Nařízení č. 2/2009 – zřízení přírodní památky Sklenářovické údolí

Nařízení č. 1/2009 – zrušení přírodní památky Mechové jezírko

Vyhláška č. 2/1998 – zřízení přírodní památky "Lom Strážné"

Vyhláška č. 1/1995 – o zřízení přírodní památky "Slunečná stráň"

Zrušené

Opatření obecné povahy č. 2/2010 – Návštěvní řád Krkonošského národního parku (účinnost od 1. 10. 2010), Mapový zákres cyklotras (jpg 6,2 MB)

Opatření obecné povahy č. 2/2015 – kterým se doplňuje a mění
Návštěvní řád Krkonošského národního parku (opatření obecné povahy č. 2/2010)

Nařízení Správy KRNAP č. 7/2009

Vyhláška č. 1/2001 - kterou se doplňuje návštěvní řád (vodní sporty na Labi)

Vyhláška č. 1/1998 - kterou se mění a doplňuje návštěvní řád (létání na padácích a závěsných kluzácích na území KRNAP)

Vyhláška č. 1/1996 - kterou se mění a doplňuje návštěvní řád (vodní sporty na Jizeře)

Vyhláška č. 2/1995 - o poplatcích za vjezd, setrvání a jízdě motorovými vozidly na území KRNAP (nelze aplikovat v praxi, ačkoliv dosud nebyla ministerstvem zrušena)

Vyhláška č. 1/1993 - Návštěvní řád
 

Neplatné

Usnesení Vlády České republiky č. 351 – o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku

Opatření obecné povahy č. 1/2018 – o povolení výjimky ze zákazu používat na území
Krkonošského národního parku zábavní pyrotechniku

Opatření obecné povahy č. 2/2017 – o povolení výjimky ze zákazu používat na území
národního parku zábavní pyrotechniku

Opatření obecné povahy č. 1/2017 – o zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP

Opatření obecné povahy č. 1/2015 – omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

Opatření obecné povahy č. 1/2014 – dočasný zákaz vstupu na některé části území KRNAP

Opatření obecné povahy č. 1/2013 – dočasná omezení vjezdu a vstupu na území KRNAP

Opatření obecné povahy č. 4/2012 – o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody (skialpinismus)

Opatření obecné povahy č. 2/2012 – o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody (omezení sběru borůvek)

Opatření obecné povahy č. 11/2010 – o zákazu vstupu z důvodu ochrany

Opatření obecné povahy č. 8/2010 – omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

Opatření obecné povahy č. 1/2010 – o omezení vstupu z důvodu ochrany přírod

Nařízení č. 7/2009 – o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

Nařízení č. 1/2007 – o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody

Nařízení č. 3/2006 – o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody

Nařízení č. 2/2006 – o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody

Nařízení č. 1/2006 – o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

Nařízení č. 1/2005 – o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

Nařízení č. 1/2004 – o omezení vstupu z důvodu ochrany přírodySkrýt nabídku