Přeskočit na obsah


Lezení na ledopádech

Zimní horolezecká činnost, tedy lezení na vodním ledu, je umožněno na skále na konci cesty Buď Fit v Labském dole a povoluje se do roku 2020.

Foto: Lukáš Neklan

Na skále na konci cesty Buď Fit v Labském dole (viz Mapový server) je možné provozovat lezení na vodním ledu. Jelikož se jedná o jedinou lokalitu a navíc v srdci národního parku, je tato aktivita omezena. Denní počet uživatelů je omezen na 16 osob z důvodu malé rozlohy ledopádu a zachování rozumného užívání lokality, která navíc zůstane v přírodním charakteru, tedy bez jakýchkoliv terénních úprav.
Foto: Lukáš Neklan

Ledopád není určen pro ty, co si lezení "s motykami" chtějí jen vyzkoušet bez odborného dohledu. Ti, nechť využijí spíše umělých ledových stěn na krkonošských boudách a ve skiareálech (Brádlerovy boudy: http://www.bradlerovy-boudy.cz/, Luční bouda: http://www.lucnibouda.cz/, Výrovka: http://www.vyrovka-krkonose.cz/ aj.).

Zimní horolezecká činnost se povoluje  do roku 2025.

Podmínky stanovuje návštěvní řád KRNAP a registrační systém naleznete zde.

 Skrýt nabídku