Přeskočit na obsah


Lišejníková tundra

Mozaika kamenitých sutí a řídké vegetace severských a alpínských mechorostů, lišejníků a travin na nejvyšších, vzájemně izolovaných vrcholech Krkonoš (Sněžka, Studniční a Luční hora, Smogornia, Vysoké Kolo a Kotel).

Význačné druhy rostlin: z travin sítina trojklanná (Juncus trifidus), kostřava nízká (Festuca supina), psineček skalní (Agrostis rupestris), bika klasnatá (Luzula spicata), lipnice plihá (Poa laxa), z bylin prvosenka nejmenší (Primula minima), rozrazil chudobkovitý (Veronica bellidioides) – Krkonoše jsou jediným nalezištěm tohoto druhu v Česku, velké množství jestřábníků, z nichž mnohé druhy jsou krkonošskými endemity. Výtrusné rostliny zastupuje plavuň vranec jedlový (Huperzia selago), plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum), bohatá kolekce lišejníků dutohlávek, terčovek, pukléřek, šídlovek, pevnokmínků či pupkovců. Korovité povlaky lišejníků na povrchu kamenů patří šálečkám a mísničkám a zejména žlutozelenému lišejníku zeměpisnému (Rhizocarpon geographicum).

Význačné druhy živočichů: pavouci slíďák ostnonohý (Acantholycosa norvegica), skálovka Gnaphosa lapponum, punčoškář Coeletes atropos, z brouků střevlíček rezavý (Nebria rufescens), kvapník bloudivý (Amara erratica), lalokonosec Otiorhynchus arcticus, linduška horská (Anthus spinoletta), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), poštolka obecná (Falco tinnunculus), pěvuška podhorní (Prunella collaris), kulík hnědý (Charadrius morinellus).Skrýt nabídku