Přeskočit na obsah


Listnaté a smíšené lesy

Olšiny, jaseniny, javořiny a bučiny s různou příměsí smrku

Význačné druhy rostlin: lilie zlatohlavá (Lilium martagon), česnek hadí (Allium victorialis) a medvědí (Allium ursinum), bledule jarní (Leucojum vernum), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a cibulkatá (Dentaria bulbifera), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), dymnivka dutá (Corydalis cava) a bobovitá (Corydalis intermedia), sasanka hajní (Anemone nemorosa) a pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), kapraď laločnatá (Polystichum acuelatum), sleziník červený (Asplenium trichomanes) a zelený (Asplenium virose).

Význačné druhy živočichů: tesařík pižmový (Aromia moschata), kozlíček dvojsečný (Oberea oculata), endemický plž vřetenovka krkonošská (Chochlodina dubiosa corcontica), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), čáp černý (Ciconia nigra), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), sýkora koňadra (Parus major) a modřinka (Parus caeruleus), brhlík lesní (Sitta europaea), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major), holub doupňák (Columba oenas), rejsek obecný (Sorex araneus), netopýři, veverka obecná (Sciurus vulgaris), norník rudý (Clethrionomys glareolus), myšice lesní (Apodemus flavicollis), plšík lískový (Muscardinus avellanarius).

Zpět


 Skrýt nabídku