Přeskočit na obsah


Management území

Ochranářský management v Krkonošském národním parku má za cíl udržet nebo zlepšit současný stav přírodního prostředí Krkonoš.

Kosení luk - Brádlerovy BoudyPříroda a krajina Krkonoš byla až na malé výjimky poznamenána po staletí trvající přítomností člověka. Hovořit proto o původní přírodě by bylo nepatřičné, a tak i přes status národního parku je nezbytné o území pečovat. Způsob a intenzita péče se v jednotlivých částech Krkonoš liší.

Pracovníci Správy KRNAP proto využívají při péči o území (managementu) všech dostupných informací, odborných znalostí, ale i praktických zkušeností mnoha generací předků, kteří v Krkonoších žili.

Péče o lesní ekosystémy

Péče o nelesní ekosystémy

Péče o reliéf a krajinný ráz Krkonoš

Péče o vodní tokySkrýt nabídku