Přeskočit na obsah


Mezinárodní spolupráce

Vedle dlouholeté spolupráce mezi českými a polskými vědci se Krkonoše uplatňují i jako významný předmět výzkumných projektů, které mají celoevropský či dokonce celosvětový kontext.

Mnohé aktivity souvisí se začleněním Krkonoš do evropské soustavy Natura 2000 nebo do celosvětové sítě významných mokřadů v rámci Ramsarské konvence.

Četné aktivity vyplývají ze začlenění Krkonoš do sítě dlouhodobého ekologického monitoringu (LTER). Ten je součástí programu Člověk a biosféra (MaB) v rámci celosvětových aktivit UNESCO. Krkonoše jsou zařazeny i do projektu ITEX (International Tundra Experiment), který je věnován dlouhodobému sledování dopadu klimatických změn na tundrový biom.

Dlouhodobá mezinárodní spolupráce existuje i mezi Krkonošemi a různými vědeckými pracovišti ve Skandinávii (Norsko, Švédsko, Finsko, Rusko), neboť Krkonoše představují významný ostrov severské přírody uprostřed Evropy. Poskytují tak jedinečnou příležitost pro srovnávací výzkum a monitoring dlouhodobých změn tundrového biomu.Skrýt nabídku