Přeskočit na obsah


Montánní (horský) stupeň

Svahy Krkonoš v rozpětí 800 až 1 200 m n. m. (40 % z celkové rozlohy Krkonoš). V minulosti tady rostly husté smíšené a horské smrkové lesy, které však v uplynulých staletích prodělaly značné změny. V důsledku dolování, těžby dříví, sklářství a budního hospodářství byla velká část horských lesů vykácena. Na jejich místě vznikaly (zejména v období budního hospodářství v 17.−19. století) bezlesé osídlené horské enklávy s druhově bohatými květnatými horskými loukami.Skrýt nabídku