Přeskočit na obsah


Návštěvní řád Krkonošského národního parku

Posláním Krkonošského národního parku (dále jen „KRNAP“) je kromě naplňování dlouhodobých cílů ochrany KRNAP rovněž využití tohoto území k přírodě šetrnému turistickému využití, a to způsoby, které nejsou v rozporu s dlouhodobými cíli ochrany KRNAP.

V tomto návštěvním řádu jsou zveřejněny podmínky omezení a výčet turistických a rekreačních činností, které jsou na území KRNAP zakázány nebo omezeny právními předpisy (např. zákonem o ochraně přírody a krajiny, zákonem o lesích, zákonem o myslivosti), opatřeními obecné povahy (např. stanovení klidových území KRNAP) nebo rozhodnutími vydanými podle zákona o ochraně přírody a krajiny nebo jiných právních předpisů.

I.  ZÁKLADNÍ PRAVIDLA NA ÚZEMÍ KRNAP

II.  VÝČET AKTIVIT A NA NĚ VÁZANÝCH LIMITŮ A OMEZENÍ

III.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRÁŽI PŘÍRODY

IV. KARKONOSKI PARK NARODOWY

 Skrýt nabídku