Přeskočit na obsah


Nepotřebný nadbytečný majetek

Výzva k uzavření kupní smlouvy na surové kmeny smrkové

Na úřední desce: 24. 01. 2019 ‐ 01. 03. 2019
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na uzavření Kupní smlouvy na surové kmeny smrkové za podmínek uvedených v příloze. Lhůta pro podání nabídek je 1. 3. 2019 do 10 hodin.


Skrýt nabídku