Přeskočit na obsah


Oblasti činnosti odboru

Na území KRNAP a jeho ochranného pásma

Výkon státní správy dle zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb., v platném znění)

Výkon státní správy dle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
(č. 167/2008 Sb., v platném znění)

Pouze na území KRNAP

Výkon státní správy dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
(č. 334/1992 Sb, v platném znění)

Výkon státní správy dle zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb., v platném znění)

Výkon státní správy dle zákona o rybářství (č. 99/2004 Sb., v platném znění)Skrýt nabídku