Přeskočit na obsah


Ochrana ex situ

Množení a pěstování vybraných druhů cévnatých rostlin Krkonoš v genetické bance Správy KRNAP nebo v podmínkách in vitro, s cílem uchování „náhradních populací“ druhů jako zdroje pro případnou rekonstrukci původních populací ve volné přírodě, zakládání náhradních populací na introdukčních plochách a doplňující výzkum. Souběžně je realizována banka semen vybraných kriticky ohrožených druhů cévnatých rostlin, uchovávaných při nízkých teplotách. Součástí péče o fytogenofond je i genofondový sad starých odrůd ovocných dřevin z oblasti Krkonoš v areálu klášterní zahrady ve Vrchlabí.



Skrýt nabídku