Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví). Pokud je cesta označena jako "uzavřená", tak po ní není možné procházet a není možné ji ani obejít. Pokud je označena "omezení průchodu", pak to znamená, že uvedený úsek je staveništem, kde mohou být zhoršené podmínky průchodu, kde budete míjet pracovníky stavební firmy a stavební stroje, ale v zásadě je daný úsek možné projít nebo těsně podél staveniště obejít.

Aktuální přehled omezení na cestách najdete také podrobně na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události
LC Nad Alpinou Špindlerův Mlýn 25. 9. – 31. 10. 2018 Výstavba nové komunikace Výstavba nové komunikace, uzavřena po dobu výstavby.
turistická cesta
Černý Důl – Zrcadlovky
Černý Důl 14. 9. – 31. 10. 2018 těžba dřeva – zpracování kalamity Cesta neprůchodná – vstup na vlastní nebezpečí!
LC Digrin Černý Důl 25. 6. – 15. 10. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby.
LC Hádecká I Černý Důl 25. 6. – 15. 10. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby.
LC Bleskovka Černý Důl 18. 6. – 15. 10. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby.
LC Nad Pardubickými boudami Horní Maršov 14. 10. – 18. 10. 2018 Oprava lesní cesty Výměna ocelové svodnice, průchod na vlastní nebezpečí možný. Průjezd pro vozidla uzavřen.
Turistický chodník
Naučná stezka Černohorská rašelina
Horní Maršov 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019 rekonstrukce chodníku Omezení průchodu po dobu rekonstrukce chodníku.
LC Baštírna Horní Maršov 1. 10. – 31. 10. 2018 Oprava komunikace Omezení průchodu z důvodu rekonstrukce.
LC Mánkova Horní Maršov 1. 10. – 31. 10. 2018 Oprava komunikace Úplné uzavření cesty z důvodu rekonstrukce.
LC Rýchorská II Horní Maršov 1. 8. – 31. 10. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby. Úplná uzavírka cesty od 3. 9. do 31. 10. 2018.
LC K Lysečinské boudě Horní Maršov 18. 6. – 31. 10. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby. 
Turistický chodník Růžová hora – Sněžka Pec pod Sněžkou 8. 10. 2018 – 31. 10. 2019 Oprava chodníku Omezení průchodu na chodníku z důvodu probíhající rekonstrukce cesty.
LC Žlutá Pec pod Sněžkou 1. 10. – 31. 10. 2018 Oprava cesty Úplné uzavření cesty po dobu její rekonstrukce.
LC Lví Pec pod Sněžkou 1. 10. – 31. 10. 2018 Oprava cesty Úplné uzavření cesty po dobu její rekonstrukce.
LC Konvalinka Pec pod Sněžkou 1. 10. – 31. 10. 2018 Oprava cesty Omezení průchodu z důvodu opravy cesty.
LC Řehákova Pec pod Sněžkou 6. 9. – 30. 10. 2018 Přibližování dříví omezení pohybu - skládkování dřeva vyvážecí soupravou. Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů obsluhy.
Turistický chodník
Korzovní
Pec pod Sněžkou 6. 9. – 30. 10. 2018 Přibližování dříví Lanovkové přibližovní dřeva přes žlutě značený turistický chodník. Cesta bude úplně uzavřena. Uzavřený úsek lze obejít po asfaltové komunikaci a pak kolem chaty Orlík, bude v terénu vyznačeno.
LC Šímovky Pec pod Sněžkou 1. 8. – 15. 10. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby.
turistická cesta
Luční bouda – Obří bouda
Pec pod Sněžkou 10. 9. 2018 – 30. 9. 2019 oprava chodníku Úplné uzavření cesty do odvolání. Nelze projít, je rozebrán poval.

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu
(od 1. prosince do 30. dubna):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu Území obce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta Harrachov
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka Harrachov
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole Horní Dušnice – Jablonec nad Jizerou
Vysoký hřbet křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka Vítkovice
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice Špindlerův Mlýn
Ke Krakonošově strouze křižovatka s cestou k Assmannově studánce Bedřichov „U Kamenného mostu“ Špindlerův Mlýn
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Hromovka – Michlův Mlýn rozc. U Hromovky nad Michlovým Mlýnem – okraj lesa Špindlerův Mlýn
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka se žlutou turistickou cestou Vrchlabí
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a Zadním Žalým Vrchlabí
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka Dolní Dvůr
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do Dolního Dvora v místě zvaném „U Buku“ Černý Důl
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách Horní Maršov
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora Pec pod Sněžkou
Pevnost okraj lesa v jižním rohu pastviny nad Pevností přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Gagarin 500 m nad Penzionem Duha Husí potok – brod, 1000 m nad křižovatkou v Luisině údolí Dolní Dvůr

 Skrýt nabídku