Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví). Pokud je cesta označena jako "uzavřená", tak po ní není možné procházet a není možné ji ani obejít. Pokud je označena "omezení průchodu", pak to znamená, že uvedený úsek je staveništem, kde mohou být zhoršené podmínky průchodu, kde budete míjet pracovníky stavební firmy a stavební stroje, ale v zásadě je daný úsek možné projít nebo těsně podél staveniště obejít.
Aktuální přehled omezení na cestách najdete podrobně včetně vyznačení na mapě na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události Odkaz  na mapu
Studenovská Harrachov 14. 8. – 31. 8. 2019 přibližování dřeva Lanovka křižuje cestu, dbejte pokynů personálu, hrozí nebezpečí úrazu. mapa
TCH Čtyři páni – Česká budka Harrachov 30. 7. – 31. 10. 2019 rekonstrukce turistického chodníku omezený průchod z důvodu úprav na cestě – volný průchod 70 cm mapa
TCh Horní Mísečky – býv. Jestřabí Boudy
(žlutě značený)
Rezek 10. 6. – 31. 8. 2019 rekonstrukce chodníku Od 10. 6. chodník zcela uzavřený. Probíhá nové štětování cesty. mapa
Vlčí cesta Rezek 16. 5. – 31. 8. 2019 těžba a přibližování dřeva Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů obsĺuhy. mapa
LC Vodárenská Špindlerův Mlýn 19. 8. – 30. 10. 2019 lanovkové přibližování dřeva omezení průchodu a průjezdu – pohyb odvozní a vyvážecí soupravy, Dbejte pokynů obsluhy! mapa
Klínová cesta Špindlerův Mlýn 13. 8. – 11. 9. 2019 těžba a přibližování dřeva Těžba dřeva a přibližování lanovkou. Pohyb vyvážecí soupravy po cestě a skládkování dřeva. Omezen průchod, dbejte pokynů obsluhy. mapa
Nad Věřinou cestou Špindlerův Mlýn 7. 8. – 31. 8. 2019 přibližování dřeva lanovkou Omezený průchod průjezd pouze osobní automobil mapa
LC Modřínová Špindlerův Mlýn 26. 7. – 30. 9. 2019 přibližování dřeva lanovkou omezení průchodu a průjezdu,dbejte pokynů obsluhy! mapa
LC Na Hromovku Špindlerův Mlýn 25. 7. – 30. 9. 2019 přibližování dřeva lanovkou omezení průchodu a průjezdu,dbejte pokynů obsluhy! mapa
LC Na Hromovku Špindlerův Mlýn 23. 7. – 31. 10. 2019 rekonstrukce komunikace Omezený provoz, v době pokládání asfaltových vrstev dočasně neprůjezdná. mapa
LC Žalý Špindlerův Mlýn 16. 7. – 30. 8. 2019 těžba a přibližování dřeva Průchod omezen, dbejte pokynů obsluhy. Pro automobily neprůjezdné! mapa
TCH Špindlerova bouda
– Důl Bílého Labe (Sáňkařská)
Špindlerův Mlýn 17. 6. – 15. 10. 2019 rekonstrukce turistického chodníku omezený průchod mapa
Dlouhý důl – Výrovka Špindlerův Mlýn 10. 6. – 31. 8. 2019 rekonstrukce turistického chodníku omezený průchod mapa
LC Velbloudka Špindlerův Mlýn 10. 5. – 15. 10. 2019 rekonstrukce komunikace omezený provoz, zakázaný průjezd mapa
LC Nad Alpinou Špindlerův Mlýn 25. 9. 2018 – 31. 10. 2019 výstavba nové komunikace Výstavba nové komunikace, uzavřena po dobu výstavby.  
LC Vápenice Černý Důl 23. 7. – 31. 10. 2019 rekonstrukce komunikace Omezený provoz, v době pokládání asfaltových vrstev bude komunikace dočasně uzavřena. mapa
LC Do Kotle Černý Důl 10. 6. – 31. 8. 2019 rekonstrukce komunikace omezený průchod a průjezd mapa
LC Hanapetr – seník Černý Důl 10. 6. – 31. 10. 2019 rekonstrukce komunikace omezený průchod a průjezd mapa
Aichelburg Horní Maršov 30. 7. – 31. 12. 2019 žebřík v havarijním stavu Uzavřeno rpo pěší až do odvolání! Na hrádek je možné dojít od hlavní silnice.  
LC Vápenka–Cestník Horní Maršov 11. 7. – 22. 8. 2019 těžba dřeva – pohyb lesní techniky Omezení pro pěší a cyklisty,  v daném úseku cesty probíhá těžba dřeva a jeho vyvážení. mapa
LC Mánkova Horní Maršov 27. 5. – 31. 8. 2019 oprava odvodnění Oprava odvodnění, pro pěší průchod na vlastní nebezpečí, pro motorová vozidla uzavřeno. mapa
LC Rýchorská II Horní Maršov 27. 5. – 31. 8. 2019 rekonstrukce lesní cesty Oprava povrchu a odvodnění, průchod pro pěší na vlastní nebezpečí, pro motorová vozidla uzavřeno. mapa
LC K Lysečinské boudě Horní Maršov 27. 5. – 30. 8. 2019 rekonstrukce cesty Cesta v rekonstrukci, průjezd zakázán, průchod na vlastní nebezpečí. mapa
TCh Naučná stezka
Černohorská rašelina
Horní Maršov 1. 10. 2018 – 31. 10. 2019 rekonstrukce chodníku Od 10. 6. cesta zcela uzavřena z důvodu výměny povalového chodníku. mapa
LC Nad Krakonošem Pec pod Sněžkou 10. 6. – 15. 9. 2019 rekonstrukce povrchu a odvodnění Omezení průchodu pro pěší pouze na vlastní nebezpečí, pro motorová vozidla cesta uzavřena. mapa
LC Šímovky Pec pod Sněžkou 3. 6. – 30. 8. 2019 rekonstrukce povrchu a odvodnění, včetně mostu Omezení průchodu pro pěší na vlastní nebezpečí, pro motorová vozidla cesta uzavřena. mapa
LC Lví Pec pod Sněžkou 28. 5. – 31. 8. 2019 rekonstrukce povrchu a odvodnění, včetně mostu Omezení průchodu pro pěší na vlastní nebezpečí, pro motorová vozidla cesta uzavřena. mapa
Turistický chodník
Růžová hora – Sněžka
Pec pod Sněžkou 8. 10. 2018 – 31. 10. 2020 oprava chodníku Od pátku 19.7. od 14 hodin bude otevřený chodník z Růžové hory na Sněžku v
úseku od Traverzu nahoru.
Práce budou pokračovat v místech, kde je možné cestáře s opatrností bokem
obejít.
mapa
turistická cesta
Luční bouda – Obří bouda
Pec pod Sněžkou 10. 9. 2018 – 31. 10. 2019 oprava chodníku Úplné uzavření cesty do odvolání. Nelze projít, je rozebrán poval. mapa

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu
(od 1. prosince do 30. dubna):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu Území obce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta Harrachov
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka Harrachov
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole Horní Dušnice – Jablonec nad Jizerou
Vysoký hřbet křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka Vítkovice
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice Špindlerův Mlýn
Ke Krakonošově strouze křižovatka s cestou k Assmannově studánce Bedřichov „U Kamenného mostu“ Špindlerův Mlýn
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Hromovka – Michlův Mlýn rozc. U Hromovky nad Michlovým Mlýnem – okraj lesa Špindlerův Mlýn
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka se žlutou turistickou cestou Vrchlabí
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a Zadním Žalým Vrchlabí
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka Dolní Dvůr
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do Dolního Dvora v místě zvaném „U Buku“ Černý Důl
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách Horní Maršov
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora Pec pod Sněžkou
Pevnost okraj lesa v jižním rohu pastviny nad Pevností přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Gagarin 500 m nad Penzionem Duha Husí potok – brod, 1000 m nad křižovatkou v Luisině údolí Dolní Dvůr

 Skrýt nabídku