Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví). Pokud je cesta označena jako "uzavřená", tak po ní není možné procházet a není možné ji ani obejít. Pokud je označena "omezení průchodu", pak to znamená, že uvedený úsek je staveništem, kde mohou být zhoršené podmínky průchodu, kde budete míjet pracovníky stavební firmy a stavební stroje, ale v zásadě je daný úsek možné projít nebo těsně podél staveniště obejít.
Aktuální přehled omezení na cestách najdete podrobně včetně vyznačení na mapě na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události Odkaz  na mapu
Janova budka Rezek 10. 8. – 31. 10. 2020 těžba a přibližování dřeva Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynům personálu. mapa
Jizerka Rezek 10. 8. – 31. 10. 2020 těžba, přibližování a odvoz dřeva Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynům personálu. mapa
Kozlí hřbet Rezek 10. 8. – 31. 10. 2020 těžba, přibližování a odvoz dřeva Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynům personálu. mapa
Mechovinec Rezek 10. 8. – 31. 10. 2020 těžba, přibližování a odvoz dřeva Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynům personálu. mapa
LC Třídomí – Mísečky Špindlerův Mlýn 14. 9. – 30. 9. 2020 rekonstrukce komunikace Omezený průchod osob, komunikace uzavřena pro průjezd vozidel. mapa
LC Harrachova cesta Špindlerův Mlýn 9. 9. – 5. 10. 2020 přibližování dřeva lanovkou Přibližování dřeva lanovkou, pohyb vyvážecí soupravy na cestě. Průchod omezen – dbejte pokynů obsluhy. Pro vozidla neprůjezdné! mapa
LC Žalý
(Dolní Velbloudka)
Špindlerův Mlýn 31. 8. – 30. 9. 2020 lesní práce Těžba , přibližování,odvoz dřeva.Průchod omezen. mapa
LC K vleku Krakonoš Špindlerův Mlýn 26. 8. – 30. 9. 2020 těžba a přibližování Zpracovávání kůrovcové hmoty s následným přibližováním. Cesta průchozí, s částečným omezením. Nutno dbát pokynů personálu. mapa
LC České návrší Špindlerův Mlýn 24. 7. – 20. 9. 2020 přibližování dřeva Pohyb vyvážeciho prostředku, manipulace a odvoz dřeva, skládkování dřeva.Omezení průchodu a průjezdu, dbejte pokynů obsluhy! mapa
Černý Důl – Zrcadlovky
(žlutá turistická cesta)
Černý Důl 11. 9. – 31. 10. 2020 těžba a přibližování dřeva průchod omezen na vlastní nebezpečí mapa
LC Klínová Černý Důl 1. 9. – 18. 9. 2020 rekonstrukce mostu Výměna mostovky. Průchod i průjezd po dobu rekonstrukce uzavřen. mapa
Horská silnice Černý Důl 22. 6. – 15. 10. 2020 rekonstrukce mostu přes Tetřeví potok Po dobu rekonstrukce průjezd motorových vozdidel nemožný. Průchod pro turisty a průjedz pro cyklisty bude zajištěn. mapa
Vycházková trasa Aichelburg Horní Maršov 9. 9. – 30. 11. 2020 oprava chodníku Oprava povrchu a odvodnění. Vstup pouze na valastní nebezpečí. mapa
Nad Mechanikou Horní Maršov 9. 9. – 30. 11. 2020 oprava chodníku Oprava povrchu a odvodnění. Vstup pouze na valastní nebezpečí. mapa
Jitřenka III. Horní Maršov 9. 9. – 15. 11. 2020 oprava komunikace Oprava povrchu a odvodnění. Vstup pouze na vlastní nebezpečí. mapa
Jitřenka II. Horní Maršov 9. 9. – 15. 11. 2020 oprava komunikace Oprava povrchu a odvodnění. Vstup pouze na vlastní nebezpečí. mapa
Jitřenka I. Horní Maršov 9. 9. – 15. 11. 2020 oprava komunikace Oprava povrchu a odvodnění. Vstup pouze na vlastní nebezpečí. mapa
Raisovská spojka Horní Maršov 3. 9. – 17. 9. 2020 přibližování dříví Omezení průchodu z důvodu pohybu lesní techniky na cestě – dbejte pokynů obsluhy. mapa
LC Zámecká Horní Maršov 3. 9. – 30. 9. 2020 těžba a přibližování dřeva lanovkou Průchod i průjezd omezen z důvodu lanovky na cestě – dbejte pokynů obsluhy. mapa
Stará Hora – Stará hájovna Horní Maršov 28. 8. – 7. 10. 2020 těžba a přibližování dřeva V blízkosti cesty probíhá těžba a přibližování dřeva. Průchod a průjezd omezen. Rizikový úsek je vyznačen. mapa
LC Bednářova Horní Maršov 13. 8. – 30. 11. 2020 poškození propustku Z důvodu poškození propustku omezen provoz vozidel a cyklistů na LC Bednářova. Průjezd vozidel a cyklistů se zvýšenou opatrností. mapa
LC Pod Studánkou Horní Maršov 12. 8. – 30. 9. 2020 těžba a přibližování dřeva V dané lokalitě probíhá těžba dřeva a jeho přibližování. mapa
Chodník Aichelburg Horní Maršov 14. 8. – 30. 9. 2020 poškozené žebříky Z důvodu poškození dřevěných žebříků uzavřena spojnice mezi chodníkem Aichelburg a objektem hrádečku. Přístup k hrádečku z horní části uzavřen. Přístup k objektu možný pouze od silnice. mapa
chodník Těsný důl Horní Maršov 24. 6. – 30. 9. 2020 poškození chodníku V důsledku podmáčení chodníku, po předchozích vydatných deštích, došlo k sesuvu cca. 6 m úseku. Průchod turistů umožněn se zvýšenou opatrností. Místo sesuvu označeno páskou + umístěna výstražná cedule. mapa
LC Řehákova Pec pod Sněžkou 9. 9. – 30. 11. 2020 oprava komunikace Oprava povrchu a odvodnění. Vstup pouze na vlastní nebezpečí. mapa
LC Kolem Kraví hory Pec pod Sněžkou 9. 9. – 30. 11. 2020 oprava komunikace Oprava povrchu a odvodnění. Vstup pouze na vlastní nebezpečí. mapa
LC Okolo Kraví hory Pec pod Sněžkou 14. 9. – 9. 10. 2020 lanovkové přibližování Lanovkové přibližování dříví – pohyb těžké mechanizace po komunikaci, cesta uzavřena – neprůchodná. mapa
Emina cesta Pec pod Sněžkou 26. 8. – 15. 9. 2020 přibližování dříví Lanovkové přibližování dříví – trasa lanovky vede přes cestu, pohyb klád. Cesta uzavřena. mapa
Chodník Kolínská bouda
– Černá bouda
Pec pod Sněžkou 17. 8. – 30. 9. 2020 oprava po přívalových deštích Průchod možný na vlastní nebezpečí. mapa
Chodník Plynovod Pec pod Sněžkou 14. 8. – 15. 10. 2020 oprava chodníku po přívalových deštích Průchod omezen na vlastní nebezpečí. mapa
Turistický chodník
Růžová hora – Sněžka
Pec pod Sněžkou 8. 10. 2018 – 31. 10. 2020 oprava chodníku Od 20. 7. 2020 bude denně, včetně víkendů, od 8:00 do 17:00 v úseku od stanice lanovky na Růžové hoře po Traverz pracovat mechanizace. S prodlevami a opatrností bude průchod možný. Dbejte pokynů pracovníků firmy! Doba čekání může být až půl hodiny. mapa

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu
(od 1. prosince do 30. dubna):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu Území obce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta Harrachov
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka Harrachov
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole Horní Dušnice – Jablonec nad Jizerou
Vysoký hřbet křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka Vítkovice
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice Špindlerův Mlýn
Ke Krakonošově strouze křižovatka s cestou k Assmannově studánce Bedřichov „U Kamenného mostu“ Špindlerův Mlýn
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Hromovka – Michlův Mlýn rozc. U Hromovky nad Michlovým Mlýnem – okraj lesa Špindlerův Mlýn
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka se žlutou turistickou cestou Vrchlabí
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a Zadním Žalým Vrchlabí
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka Dolní Dvůr
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do Dolního Dvora v místě zvaném „U Buku“ Černý Důl
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách Horní Maršov
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora Pec pod Sněžkou
Pevnost okraj lesa v jižním rohu pastviny nad Pevností přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Gagarin 500 m nad Penzionem Duha Husí potok – brod, 1000 m nad křižovatkou v Luisině údolí Dolní Dvůr

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2017 o zákazu vstupu na vybraná místa KRNAPSkrýt nabídku