Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví).

Aktuální přehled omezení na cestách najdete také podrobně na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události
LC České návrší Špindlerův Mlýn 20. 8. – 20. 9. 2018 přibližování dřeva přibližování dřeva potahem a pohyb vyvážecí soupravy,  omezení průchodu a průjezdu
LC Jelení důl Špindlerův Mlýn 20. 8. – 20. 9. 2018 přibližování dřeva přibližování dřeva lanovkou a pohyb vyvážecí soupravy,omezení průchodu a průjezdu po obecní cestě
Velbloudí cesta Špindlerův Mlýn 30. 7. – 31. 8. 2018 těžba a přibližování dřeva Průchod na vlastní nebezpečí
LC Velbloudka Špindlerův Mlýn 5. 6. – 31. 8. 2018 rekonstrukce komunikace Průjezd omezen, pouze po dohodě s prováděcí firmou VH-stavební práce s.r.o. Praha. Průchod turistů na vlastní nebezpečí.
vyhlídka Labský vodopád Špindlerův Mlýn 1. 4. – 31. 8. 2018 vyhlídka v havarijním stavu stávající vyhlídka v havarijním stavu – vstup na vlastní nebezpečí
LC Digrin Černý Důl 25. 6. – 15. 10. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby.
LC Hádecká I Černý Důl 25. 6. – 15. 10. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby.
LC Bleskovka Černý Důl 18. 6. – 15. 10. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby.
Emmina cesta Horní Maršov 2. 8. – 8. 9. 2018 těžba a přibližování dřeva V dané lokalitě probíhá těžba dřeva a jeho přiližování. Průchod osob po této cestě je možný pouze s maximální opatrností.
LC Rýchorská II Horní Maršov 1. 8. – 15. 10. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby.
Naučná stezka
Černohorská rašelina
Horní Maršov 1. 7. – 30. 9. 2018 oprava chodníku Omezení z důvodu probíhající stavby.
LC Baštírna Horní Maršov 18. 6. – 30. 8. 2018 Oprava komunikace Úplná uzavírka od 7 –18 h Oprava cesty – překop.
LC K Lysečinské boudě Horní Maršov 18. 6. – 15. 10. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby.
LC Jana – Karlův vrch Pec pod Sněžkou 20. 8. – 7. 9. 2018 přibližování dříví Přibližování dříví - pohyb techniky po komunikaci, skládkování dříví. Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů obsluhy.
LC Žlutá Pec pod Sněžkou 1. 8. – 30. 9. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby.
LC Šímovky Pec pod Sněžkou 1. 8. – 15. 10. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby.
LC Konvalinka Pec pod Sněžkou 1. 7. – 30. 9. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby.
turistická cesta
Luční bouda – Obří bouda
Pec pod Sněžkou 1. 7. – 30. 9. 2018 oprava chodníku Omezení z důvodu probíhající stavby.

turistická cesta
Růžová hora – Sněžka

Pec pod Sněžkou 25. 6. – 30. 9. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby.
LC Lví cesta Pec pod Sněžkou 18. 6. – 30. 9. 2018 Oprava komunikace Úplná uzavírka od 7 –18 h Oprava cesty – překop.
Biskupský chodník Pec pod Sněžkou 1. 6. – 30. 9. 2018 zpracování větrné kalmity Zpracování větrné kalamity - vývraty přímo na chodníku.
Chodník Messnerův potok Pec pod Sněžkou 1. 6. – 30. 9. 2018 Oprava komunikace Omezení z důvodu probíhající stavby.

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu
(od 1. prosince do 30. dubna):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu Území obce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta Harrachov
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka Harrachov
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole Horní Dušnice – Jablonec nad Jizerou
Vysoký hřbet křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka Vítkovice
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice Špindlerův Mlýn
Ke Krakonošově strouze křižovatka s cestou k Assmannově studánce Bedřichov „U Kamenného mostu“ Špindlerův Mlýn
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Hromovka – Michlův Mlýn rozc. U Hromovky nad Michlovým Mlýnem – okraj lesa Špindlerův Mlýn
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka se žlutou turistickou cestou Vrchlabí
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a Zadním Žalým Vrchlabí
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka Dolní Dvůr
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do Dolního Dvora v místě zvaném „U Buku“ Černý Důl
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách Horní Maršov
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora Pec pod Sněžkou
Pevnost okraj lesa v jižním rohu pastviny nad Pevností přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Gagarin 500 m nad Penzionem Duha Husí potok – brod, 1000 m nad křižovatkou v Luisině údolí Dolní Dvůr

 Skrýt nabídku