Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví). Pokud je cesta označena jako "uzavřená", tak po ní není možné procházet a není možné ji ani obejít. Pokud je označena "omezení průchodu", pak to znamená, že uvedený úsek je staveništem, kde mohou být zhoršené podmínky průchodu, kde budete míjet pracovníky stavební firmy a stavební stroje, ale v zásadě je daný úsek možné projít nebo těsně podél staveniště obejít.
Aktuální přehled omezení na cestách najdete podrobně včetně vyznačení na mapě na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události Odkaz  na mapu
Turistický chodník
Krakonošova snídaně – U Čtyř pánů
Harrachov 9. 6.– 30. 6. 2019 Probíhá zpracování kalamity Úplná uzavírka modré turistické pěšiny od Krakonošovi snídaně po 4 pány, probíhá přibližování dřeva, lavovka křižuje chodník, hrozí smrtelné nebezpečí úrazu. mapa
Kladová Harrachov 9. 6.– 30. 6. 2019 Probíhá přibližování dřeva od lanovky Přibližování dřeva od lanovky ke Krakonošově snídani, dbejte pokynů personálu a zvýšené opatrnosti. mapa
TCh Horní Mísečky – býv. Jestřabí Boudy
(žlutě značený)
Rezek 10. 6.– 31. 8. 2019 rekonstrukce chodníku Od 10. 6. chodník zcela uzavřený. Probíhá nové štětování cesty. mapa
Vlčí cesta Rezek 16. 5.– 31. 8. 2019 těžba a přibližování dřeva Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů obsĺuhy. mapa
TCH Špindlerova bouda
– Důl Bílého Labe (Sáňkařská)
Špindlerův Mlýn 17. 6.– 15. 10. 2019 rekonstrukce turistického chodníku omezený průchod mapa
Vyhlídková plošina
u Labského vodopádu
Špindlerův Mlýn 11. 6.– 30. 6. 2019 rekonstrukce plošiny Výměna vyhlídkové plošiny nad vodopádem. Vyznačený úsek k vyhlídce zcela uzavřen. mapa
Dlouhý důl – Výrovka Špindlerův Mlýn 10. 6.– 31. 8. 2019 rekonstrukce turistického chodníku omezený průchod mapa
LC Vodárenská sjezdovka Špindlerův Mlýn 10. 6.– 30. 6. 2019 oprava komunikace omezený průjezd mapa
LC České návrší Špindlerův Mlýn 10. 6.– 30. 6. 2019 oprava komunikace omezený průjezd mapa
LC Třídomí – Mísečky Špindlerův Mlýn 10. 6.– 30. 6. 2019 oprava komunikace omezený průjezd mapa
LC Harrachova cesta Špindlerův Mlýn 5. 6.– 15. 7. 2019 přibližování dřeva lanovkou omezení průchodu pro pěší a cyklisty, dbát pokynů obsluhy, pro automobily neprůjezdné!!! mapa
LC Velbloudka Špindlerův Mlýn 10. 5.– 15. 10. 2019 rekonstrukce komunikace omezený provoz, zakázaný průjezd mapa
LC České návrší Špindlerův Mlýn 13. 5.– 30. 6. 2019 lanovkové přibližování přibližování dřeva lanovkou a pohyb vyvážecí soupravy po cestě mapa
LC Žalý Špindlerův Mlýn 9. 5.– 30. 6. 2019 těžba a odvoz dřeva Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů obsĺuhy. mapa
LC Velbloudka Špindlerův Mlýn 6. 5.– 30. 6. 2019 těžba a odvoz dřeva Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů obsĺuhy. mapa
LC Nad Alpinou Špindlerův Mlýn 25. 9. 2018
– 31. 10. 2019
výstavba nové komunikace Výstavba nové komunikace, uzavřena po dobu výstavby.  
LC Pláňská Černý Důl 13. 6.– 30. 6. 2019 oprava komunikace omezený průjezd mapa
LC Šenlánská Černý Důl 13. 6.– 30. 6. 2019 oprava komunikace omezený průjezd mapa
LC Friesova cesta Černý Důl 13. 6.– 30. 6. 2019 oprava komunikace omezený průjezd mapa
LC Do Kotle Černý Důl 10. 6.– 31. 8. 2019 rekonstrukce komunikace omezený průchod a průjezd mapa
LC Hanapetr – seník Černý Důl 10. 6.– 31. 10. 2019 rekonstrukce komunikace omezený průchod a průjezd mapa
LC Baštírna Horní Maršov 27. 5. – 30. 6. 2019 oprava povrchu Průchod pro pěší na vlastní nebezpečí. Uzavřeno pro motorová vozidla. mapa
LC Mánkova Horní Maršov 27. 5. – 31. 8. 2019 oprava odvodnění Oprava odvodnění, pro pěší průchod na vlastní nebezpečí, pro motorová vozidla uzavřeno. mapa
LC Rýchorská II Horní Maršov 27. 5. – 31. 8. 2019 rekonstrukce lesní cesty Oprava povrchu a odvodnění, průchod pro pěší na vlastní nebezpečí, pro motorová vozidla uzavřeno. mapa
LC K Lysečinské boudě Horní Maršov 27. 5. – 30. 8. 2019 rekonstrukce cesty Cesta v rekonstrukci, průjezd zakázán, průchod na vlastní nebezpečí. mapa
TCh Naučná stezka
Černohorská rašelina
Horní Maršov 1. 10. 2018
– 31. 10. 2019
rekonstrukce chodníku Od 10. 6. cesta zcela uzavřena z důvodu výměny povalového chodníku. mapa
LC Na Rottrovými domky Pec pod Sněžkou 12. 6.– 28. 6. 2019 oprava mostku Oprava mostku – neprůchodné. mapa
LC Nad Krakonošem Pec pod Sněžkou 10. 6.– 15. 9. 2019 rekonstrukce povrchu a odvodnění Omezení průchodu pro pěší pouze na vlastní nebezpečí, pro motorová vozidla cesta uzavřena. mapa
LC Šímovky Pec pod Sněžkou 3. 6.– 30. 8. 2019 rekonstrukce povrchu a odvodnění, včetně mostu Omezení průchodu pro pěší na vlastní nebezpečí, pro motorová vozidla cesta uzavřena. mapa
LC Šímovky Pec pod Sněžkou 3. 6.– 30. 6. 2019 lanovkové přibližování Lanovkové přibližování dříví, pohyb techniky po komunikaci. Pro pěší a cyklisty průchod omezen, neprůjezdné. Dbejte pokynů obsluhy! mapa
LC Lví Pec pod Sněžkou 28. 5.– 31. 8. 2019 rekonstrukce povrchu a odvodnění, včetně mostu Omezení průchodu pro pěší na vlastní nebezpečí, pro motorová vozidla cesta uzavřena. mapa
LC Žlutá Pec pod Sněžkou 13. 5.– 15. 6. 2019 oprava cesty Oprava povrchu cesty a odvodnění. Pro pěší průchod možný na vlastní nebezpečí. mapa
LC Konvalinka Pec pod Sněžkou 13. 5.– 15. 6. 2019 oprava cesty Oprava povrchu a odvodnění. Průchod pouze pro pěší na vlastní nebezpečí. mapa
Okolo Pece Pec pod Sněžkou 18. 2. – 30. 6. 2019 propadlý most Na vycházkové trase Okolo Pece došlo v Zeleném údolí k propadu mostku. mapa
Turistický chodník
Růžová hora – Sněžka
Pec pod Sněžkou 8. 10. 2018
– 31. 10. 2020
oprava chodníku Od 10. 6. do cca 15. 7. cesta v úseku od odbočky na Traverz na Sněžku ve všední dny zcela uzavřena od 7.30 do 16.30. O víkendech a mimo pracovní dobu, popřípadě při souvislém dešti, bude
staveniště s opatrností průchodné.
mapa
turistická cesta
Luční bouda – Obří bouda
Pec pod Sněžkou 10. 9. 2018
– 31. 10. 2019
oprava chodníku Úplné uzavření cesty do odvolání. Nelze projít, je rozebrán poval. mapa

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu
(od 1. prosince do 30. dubna):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu Území obce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta Harrachov
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka Harrachov
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole Horní Dušnice – Jablonec nad Jizerou
Vysoký hřbet křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka Vítkovice
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice Špindlerův Mlýn
Ke Krakonošově strouze křižovatka s cestou k Assmannově studánce Bedřichov „U Kamenného mostu“ Špindlerův Mlýn
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Hromovka – Michlův Mlýn rozc. U Hromovky nad Michlovým Mlýnem – okraj lesa Špindlerův Mlýn
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka se žlutou turistickou cestou Vrchlabí
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a Zadním Žalým Vrchlabí
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka Dolní Dvůr
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do Dolního Dvora v místě zvaném „U Buku“ Černý Důl
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách Horní Maršov
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora Pec pod Sněžkou
Pevnost okraj lesa v jižním rohu pastviny nad Pevností přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Gagarin 500 m nad Penzionem Duha Husí potok – brod, 1000 m nad křižovatkou v Luisině údolí Dolní Dvůr


Skrýt nabídku