Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví).

Aktuální přehled omezení na cestách najdete také podrobně na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události
turistický chodník Krakonošova snídaně – U Čtyř pánů Harrachov 10.–22. 6. 2018 zpracování kalamitního dřeva cesta uzavřena: turistický chodník v dolní části křižuje lanovka, probíhá přibližování dřeva, hrozí smrtelné nebezpečí úrazu!!!
LC Vídeňská Rezek 28. 10. 2017 – 30. 6. 2018 zpracování větrné kalamity průchod zcela uzavřen, těžba dřeva a přibližování pomocí lanovkové technologie
LC Harrachova cesta Špindlerův Mlýn 11. 6. – 15. 7. 2018 přibližování dřeva lanovkou přibližování dřeva lanovkou a pohyb vyvážecí soupravy
LC Žalý Špindlerův Mlýn 6.–21. 6. 2018 lesní práce Těžba a přibližování dřeva. Průjezd omezen čekání cca 30 minut.
LC Velbloudka Špindlerův Mlýn 5. 6. – 31. 8. 2018 rekonstrukce komunikace Průjezd omezen, pouze po dohodě s prováděcí firmou VH-stavební práce s.r.o. Praha. Průchod turistů na vlastní nebezpečí.
vyhlídka Labský vodopád Špindlerův Mlýn 1. 4. – 31. 8. 2018 vyhlídka v havarijním stavu stávající vyhlídka v havarijním stavu – vstup na vlastní nebezpečí

LC Žalý, LC Velbloudka,
Turistický chodník Bucharův

Špindlerův Mlýn 26. 4. – 30. 6. 2018 Kalamita "HERWART" odstraňování následků kalamity – těžba dřeva
turistická cesta Černý Důl – Zrcadlovky Černý Důl 31. 5. – 15. 8. 2018 těžba dřeva – zpracování kalamity Cesta  je neprůchodná – polomy stromů, vstup na vlastní nebezpečí!
Rosa-weg Horní Maršov 17. 5. – 10. 7. 2018 oprava cesty Oprava cesty, průjezd vozidel a průchod osob omezen - vstup na vlastní nebezpečí.
LC Sklenařovická Horní Maršov 17. 5. – 10. 7. 2018 oprava cesty Oprava cesty, průjezd vozidel a průchod osob omezen - vstup na vlastní nebezpečí.
LC Rýchory II. Horní Maršov 17. 5. – 10. 7. 2018 oprava cesty Oprava cesty, průjezd vozidel a průchod osob omezen - vstup na vlastní nebezpečí.
Chodník Rýchorská b. – Vízov Horní Maršov 17. 5. – 30. 6. 2018 oprava cesty Oprava cesty, průjezd vozidel a průchod osob omezen - vstup na vlastní nebezpečí.
Barochovo pero Horní Maršov 17. 5. – 10. 7. 2018 oprava cesty Oprava cesty, průjezd vozidel a průchod osob omezen - vstup na vlastní nebezpečí.
LC cesta T Horní Maršov 4. 5. – 30. 6. 2018 těžba a přibližování dřeva Bude zde probíhat těžba pomocí lanové technologie. Dbejte pokynů personálu.
LC Černomostecká Horní Maršov 4. 5. – 31. 5. 2018 oprava cesty Probíhají zde opravy na cestě - nebezpečí střetu s těžkou technikou.
LC Žacléřská Horní Maršov 4. 5. – 31. 5. 2018 oprava cesty nebezpečí střetu s technikou
Chodník od boudy Artur na Valšovky Horní Maršov 27. 4. – 31. 5. 2018 těžba a lanovková technologie Probíhá zde těžba dřeva a jeho soustředování lanovkovou technologií. Dobržujte pokyny personálu.
Chodník prostřední hřeben Horní Maršov 16. 4. – 31. 7. 2018 havarijní stav povalového chodníku + nebezpečné stromy Povalový chodník na trase tohoto chodníku je v havarijním stavu, který návštěvníkům neumožňuje bezpečný průchod. Na trase chodníku se nachází množství nebezpečných stromů, které je nutno odstranit.
LC Kolem Kraví hory Pec pod Sněžkou 1.– 31. 7. 2018 lanovkové přibližování Úplná uzavírka cesty! Přibližování dřeva lanovkovou technologií, zcela neprůchodná cesta.
LC Konvalinka Pec pod Sněžkou 29. 5. – 15. 6. 2018 lanovkové přibližování omezení provozu – lanovkové přibližování dříví – pohyb techniky po cestě, dbejte pokynů obsluhy!
Chodník Javoří Pec pod Sněžkou 17. 5. – 10. 7. 2018 oprava povrchu cesty Oprava cesty, průjezd vozidel a průchod osob omezen - vstup na vlastní nebezpečí.
LC Zimní cesta Pec pod Sněžkou 17. 5. – 10. 7. 2018 oprava povrchu cesty Oprava cesty, průjezd vozidel a průchod osob omezen - vstup na vlastní nebezpečí.
LC Pod Růžohorky Pec pod Sněžkou 17. 5. – 10. 7. 2018 oprava povrchu cesty Oprava cesty, průjezd vozidel a průchod osob omezen - vstup na vlastní nebezpečí.
LC Niklův Vrch – Šímovky Pec pod Sněžkou 17. 5. – 10. 7. 2018 oprava povrchu cesty Oprava cesty, průjezd vozidel a průchod osob omezen - vstup na vlastní nebezpečí.
Chodník vycházková trasa Vlčí Jámy Pec pod Sněžkou 13. 5. – 31. 8. 2018 most v havarijním stavu most v havarijním stavu – naprasklé všechny nosníky – hrozí zřícení!
LC Řehákova Pec pod Sněžkou 3. 5. – 31. 5. 2018 Přibližování dřeva Omezení průjezdu - lanovkové přibližování dřeva, pohyb vyvážecí techniky po komunikaci. Dbejte pokynú obsluhy.
Chodník Biskupský II Pec pod Sněžkou 6. 10. 2017 – 30. 6. 2018 zpracování větrné kalmity Chodník uzavřen z důvodu zpracování větrné kalmity,  lanovkové přibližování dřeva.

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu
(od 1. prosince do 30. dubna):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu Území obce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta Harrachov
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka Harrachov
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole Horní Dušnice – Jablonec nad Jizerou
Vysoký hřbet křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka Vítkovice
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice Špindlerův Mlýn
Ke Krakonošově strouze křižovatka s cestou k Assmannově studánce Bedřichov „U Kamenného mostu“ Špindlerův Mlýn
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Hromovka – Michlův Mlýn rozc. U Hromovky nad Michlovým Mlýnem – okraj lesa Špindlerův Mlýn
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka se žlutou turistickou cestou Vrchlabí
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a Zadním Žalým Vrchlabí
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka Dolní Dvůr
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do Dolního Dvora v místě zvaném „U Buku“ Černý Důl
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách Horní Maršov
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora Pec pod Sněžkou
Pevnost okraj lesa v jižním rohu pastviny nad Pevností přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Gagarin 500 m nad Penzionem Duha Husí potok – brod, 1000 m nad křižovatkou v Luisině údolí Dolní Dvůr

 Skrýt nabídku