Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví). Pokud je cesta označena jako "uzavřená", tak po ní není možné procházet a není možné ji ani obejít. Pokud je označena "omezení průchodu", pak to znamená, že uvedený úsek je staveništem, kde mohou být zhoršené podmínky průchodu, kde budete míjet pracovníky stavební firmy a stavební stroje, ale v zásadě je daný úsek možné projít nebo těsně podél staveniště obejít.
Aktuální přehled omezení na cestách najdete podrobně včetně vyznačení na mapě na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události Odkaz  na mapu
TCH Čtyři páni – Česká budka Harrachov 30. 7. – 31. 10. 2019 rekonstrukce turistického chodníku omezený průchod z důvodu úprav na cestě – volný průchod 70 cm mapa
Jablonecká cesta Rezek 11. 9. – 31. 10. 2019 Těžba a přibližování dřeva Těžba a přibližování dřeva lanovkou, pohyb další lesnické mechanizace. Dbejte pokynům personálu Krnap a zaměstnanců provádějící firmy. mapa
Janova Hora Rezek 10. 9. – 31. 10. 2019 těžba a přibližování dřeva Těžba a přibližování dřeva lanovkou, pohyb další lesnické mechanizace. Dbejte pokynům personálu Krnap a zaměstnanců provádějící firmy. mapa
LC Ke Krakonošově strouze Špindlerův Mlýn 20. 10. – 20. 11. 2019 přibližování dřeva přibližování dřeva lanovkou a  pohyb vyvážecí soupravy, skládkování dřeva, omezení průchodu a průjezdu, dbejte pokynů obsluhy  
LC Nad Tabulovkama Špindlerův Mlýn 12. 9. – 20. 10. 2019 přibližování dřeva přibližování dřeva lanovkou a pohyb vyvážecí soupravy, omezen průchod a hlavně průjezd !!, dbejte pokynů obsluhy mapa
LC Vodárenská Špindlerův Mlýn 19. 8. – 30. 10. 2019 lanovkové přibližování dřeva omezení průchodu a průjezdu – pohyb odvozní a vyvážecí soupravy, Dbejte pokynů obsluhy! mapa
LC Na Hromovku Špindlerův Mlýn 23. 7. – 31. 10. 2019 rekonstrukce komunikace Od 29. 8. do 16. 9. uzavřeno průjezd vozidel – pokládá se asfalt. mapa
Dlouhý důl – Výrovka Špindlerův Mlýn 10. 6. – 31. 10. 2019 rekonstrukce turistického chodníku uzavřeno pro průchod z důvodu stavebních prací mapa
LC Nad Alpinou Špindlerův Mlýn 25. 9. 2018 – 31. 10. 2019 výstavba nové komunikace Výstavba nové komunikace, uzavřena po dobu výstavby.  
Horský chodník Černý Dů 7. 10. – 24. 10. 2019 výměna dvou lávek přes vodoteč uzavřený chodník – neprůchozí  
LC Lahrbusch Černý Důl 25. 9. – 31. 10. 2019 Rekonstrukce komunikace Dočasně omezen průjezd, v průběhu provádění vrchní vrstvy vozovky, bude komunikace pro průjezd uzavřena.  
LC Vápenice Černý Důl 23. 7. – 31. 10. 2019 rekonstrukce komunikace Omezený provoz, v době pokládání asfaltových vrstev bude komunikace dočasně uzavřena. mapa
LC Hanapetr – seník Černý Důl 10. 6. – 31. 10. 2019 rekonstrukce komunikace omezený průchod a průjezd mapa
K Rýchorské studánce Horní Maršov 21. 10. – 20. 11. 2019 těžba a lanovkové přibližování dřeva V dané lokalitě probíhá intenzivní těžba kůrovcového dřeva a jeho přibližování lanovkou.  
Aichelburg Horní Maršov 30. 7. – 31. 12. 2019 žebřík v havarijním stavu Uzavřeno rpo pěší až do odvolání! Na hrádek je možné dojít od hlavní silnice.  
TCh Naučná stezka
Černohorská rašelina
Horní Maršov 1. 10. 2018 – 31. 10. 2019 rekonstrukce chodníku Od 10. 6. cesta zcela uzavřena z důvodu výměny povalového chodníku. mapa
LC Dlouhá cesta Pec pod Sněžkou 21. 10. – 28. 11. 2019 lanovkové přibližování Lanovkové přibližování dříví - pohyb techniky po komunikaci, dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů obsluhy. Pro motorová vozidla neprůjezdné.  
LC Červená hora Pec pod Sněžkou 27. 9. – 25. 10. 2019 Přibližování dříví Lanovkové přibližování dříví, cesta neprůjezdná, průchod omezen na vlastní nebezpečí, dbjete zvýšené opatrnosti a pokynů obsluhy.  
Turistický chodník
Růžová hora – Sněžka
Pec pod Sněžkou 8. 10. 2018 – 31. 10. 2020 oprava chodníku Od pátku 19.7. od 14 hodin bude otevřený chodník z Růžové hory na Sněžku v
úseku od Traverzu nahoru.
Práce budou pokračovat v místech, kde je možné cestáře s opatrností bokem
obejít.
mapa
turistická cesta
Luční bouda – Obří bouda
Pec pod Sněžkou 10. 9. 2018 – 31. 10. 2019 oprava chodníku Úplné uzavření cesty do odvolání. Nelze projít, je rozebrán poval. mapa

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu
(od 1. prosince do 30. dubna):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu Území obce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta Harrachov
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka Harrachov
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole Horní Dušnice – Jablonec nad Jizerou
Vysoký hřbet křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka Vítkovice
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice Špindlerův Mlýn
Ke Krakonošově strouze křižovatka s cestou k Assmannově studánce Bedřichov „U Kamenného mostu“ Špindlerův Mlýn
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Hromovka – Michlův Mlýn rozc. U Hromovky nad Michlovým Mlýnem – okraj lesa Špindlerův Mlýn
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka se žlutou turistickou cestou Vrchlabí
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a Zadním Žalým Vrchlabí
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka Dolní Dvůr
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do Dolního Dvora v místě zvaném „U Buku“ Černý Důl
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách Horní Maršov
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora Pec pod Sněžkou
Pevnost okraj lesa v jižním rohu pastviny nad Pevností přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Gagarin 500 m nad Penzionem Duha Husí potok – brod, 1000 m nad křižovatkou v Luisině údolí Dolní Dvůr

 Skrýt nabídku