Přeskočit na obsah


Organizační struktura Správy KRNAP

Správa KRNAP je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovnou činnost pro území národního parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP). Současně provádí hospodářskou činnost v lesích.

Posláním Správy je zajistit uchování a zlepšení přírodního prostředí NP a jeho OP, zejména ochranu či obnovu samořídicích funkcí přírodních systémů, přísnou ochranu krkonošské flóry a fauny, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů a využití území NP a OP k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí.

Organizace je členěna na pět samostatných odborů:

Organizační schéma (pdf 483 kB)


Kancelář ředitele

Jiřina Reguliová, asistentka ředitele
telefon: +420 499 456 311, email: jreguliova(zavináč)krnap.cz

Oddělení právní
Mgr. Radka Braunová, vedoucí oddělení
telefon: +420 499 456 337, email: rbraunova(zavináč)krnap.cz

Odbor péče o národní park

Ing. Václav Jansa, náměstek ředitele, vedoucí odboru péče o NP
telefon: +420 499 456 417, email: vjansa(zavináč)krnap.cz

Oddělení ochrany přírody
Mgr. Jan Materna, Ph.D., vedoucí oddělení
telefon: +420 499 456 423, email: jmaterna(zavináč)krnap.cz
Oddělení péče o lesní ekosystémy
Mgr. Dušan Havlík, vedoucí oddělení
telefon: + 420 499 456 220, email: dhavlik(zavináč)krnap.cz

Mapa rozdělení územních pracovišť (jpg 394 kB)
Územní pracoviště Harrachov – Ing. Blomer Antonín
  Harrachov čp. 325, tel.: 481 528 105
Územní pracoviště Rezek – Ing. Jan Hanuš
  Vítkovice čp. 176, tel.: 481 582 723
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn – Ing. Slavíček Petr
  Špindlerův Mlýn čp. 275, tel.: 499 433 175
Územní pracoviště Černý Důl – Ing. Menoušek Libor
  Rudník čp. 58, tel.: 499 440 422
Územní pracoviště Pec pod Sněžkou – Ing. Závodský Hubert
  Pec pod Sněžkou čp. 145, tel.: 499 896 214
Územní pracoviště Horní Maršov – Ing. Kout Pavel
  Horní Maršov čp. 111, tel.: 499 871 102


Odbor státní správy

Ing. Hana Slavíčková, náměstek ředitele, vedoucí odboru státní správy
telefon: +420 499 456 512, email: hslavickova(zavináč)krnap.cz
více informací na www.krnap.cz/odbor-statni-spravy/


Odbor vnějších vztahů

Mgr. Jakub Kašpar, náměstek ředitele, vedoucí odboru vnějších vztahů
telefon: +420 499 456 314, email: jkaspar(zavináč)krnap.cz

Oddělení styku s veřejností
Mgr. Radek Drahný, vedoucí oddělení, tiskový mluvčí
telefon: +420 499 456 310, email: rdrahny(zavináč)krnap.cz
Oddělení péče o návštěvníky
Blanka Zázvorková, vedoucí oddělení
telefon: +420 499 456 710, email: bzazvorkova(zavináč)krnap.cz

Pracoviště informačních center – Ing. Alena Tondrová, vedoucí pracovišť
  telefon: +420 499 456 217, email: atondrova(zavináč)krnap.cz
    • IC Harrachov
    • IC Špindlerův Mlýn
    • IC Pec pod Sněžkou
Hlavní informační centrum Vrchlabí
Krkonošské muzeum Vrchlabí
Krkonošské muzeum Jilemnice
Krkonošské muzeum Paseky nad Jizerou.
Expozice Šindelka


Odbor vnitřních věcí

Mgr. Luděk Khol, náměstek ředitele, vedoucí odboru vnitřních věcí
telefon: +420 499 456 612, email: lkhol(zavináč)krnap.cz

Oddělení ekonomiky
Bc. Ivana Wagnerová, vedoucí oddělení ekonomiky
telefon: +420 499 456 615, email: iwagnerova(zavináč)krnap.cz
Oddělení správy majetku
Bc. Oldřich Pažout
telefon: +420 499 456 425, email: opazout(zavináč)krnap.cz
Oddělení služeb
Mgr. Luděk Khol, náměstek ředitele, vedoucí odboru vnitřních věcí
telefon: +420 499 456 612, email: lkhol(zavináč)krnap.cz
Oddělení investic
Ing. Pavel Sittek, vedoucí oddělení investic
telefon: +420 499 456 624, email: psittek(zavináč)krnap.cz
Oddělení projektového řízení
Ing. Josef Taláb, vedoucí oddělení
telefon: +420 499 456 416, email: jtalab(zavináč)krnap.cz
Oddělení personální a mzdové
Martina Hrochová, vedoucí oddělení
telefon: +420 499 456 616 email: mhrochova(zavináč)krnap.czSkrýt nabídku