Přeskočit na obsah


Péče o nelesní ekosystémy

Louky a mokřady na úpatí a svazích Krkonoš, květnaté horské louky montánního stupně, přirozené vysokohorské trávníky a subarktické mokřady náhorních planin, vysokobylinné alpinské nivy na laviništích ledovcových karů a lišejníková tundra nejvyšších hřebenů – tak výjimečná a pestrá je nabídka prostředí, které se v Krkonoších vytvořilo, ať již v režii čistě přírodních zákonů, tak v průběhu několik staletí trvajícího hospodářského využívání krajiny Krkonoš člověkem.

Rozkvetlé louky nad BolkovemVe všech čtyřech vegetačních výškových stupních Krkonoš se nachází pestrá mozaika nelesních ekosystémů, od luk a mokřadů na úpatí a svazích Krkonoš až po lišejníkovou tundru nejvyšších hřebenů. Některé vznikly v režii čistě přírodních zákonů, jiné teprve v průběhu několik staletí trvajícího hospodářského využívání krajiny Krkonoš člověkem. Péče o některé z nich je proto nezbytná, chceme-li zachovat vysokou druhovou rozmanitost, kterou jsou Krkonoše proslulé.Skrýt nabídku