Přeskočit na obsah


Bogactwo gatunkowe wybranych ekosystemów Karkonoszy

Rozpiętość wysokości czterech pięter roślinności oraz bardzo rozczłonkowana rzeźba Karkonoszy znajduje odzwierciedlenie w bogactwie ekosystemów leśnych i nieleśnych. Różne rodzaje lasów podgórskich i górskich, zbiorowiska łąkowe, mokradła, alpejskie murawy, zbiorowiska krzewów i krzewinek, porosty tundry oraz wiele innych naturalnych i ukształtowanych przez człowieka typów roślinności warunkuje wysoką różnorodność biologiczną, pod względem której Karkonosze wyraźnie przewyższają inne góry Europy Środkowej.

Lasy liściaste i mieszane

Pierwotne górskie lasy świerkowe

Górskie łąki

Środowisko wodne

Karkonoskie podziemia

Karkonoska tundra arktyczno-alpejska

Zarośla kosodrzewinowe i murawy bliźniczkowe

Torfowiska typu skandynawskiego

Tundra porostowa

Alpejskie zarośla i płaskie dna lodowcowych kotłów

Górskie źródliskaSkrýt nabídku