Přeskočit na obsah


Certyfikacja karkonoskich lasów

Za główny cel dotyczący lasów dyrekcja czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego kładzie sobie prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej. Aby tego dowieść, zdecydowała się na dostosowanie do wymogów FSC (Forest Stewardship Council). Standardy te określają sposoby prowadzenia gospodarki leśnej uwzględniające aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. Proces certyfikacji jest dobrowolny i zależy od inicjatywy właściciela lasu. Certyfikat FSC świadczy o odpowiedzialnej i przyjaznej w stosunku do przyrody gospodarce leśnej.

Dyrekcja KRNAP uzyskała certyfikat FSC w 2009 r. Jest to prestiżowe potwierdzenie wysokiej jakości pielęgnacji ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego. Odnowienie certyfikatu odbywa się zawsze co pięć lat.
 Skrýt nabídku