Přeskočit na obsah


Charakter współczesnych lasów

Z punktu widzenia ustawy leśnej wszystkie lasy na terenie KRNAP należą do kategorii lasów o szczególnym przeznaczeniu, tzn. takich, w których funkcje pozaprodukcyjne są nadrzędne w stosunku do funkcji produkcyjnych. Pod względem naturalności lasy karkonoskie dzieli się obecnie na pięć kategorii: (1) lasy pierwotne, (2) lasy naturalne, (3) lasy zbliżone do naturalnych, (4) lasy kulturowe i (5) lasy sztuczne. Lasy pierwotne i naturalne zachowały się tylko na małej powierzchni (1 790 ha i odpowiednio 909 ha) zwłaszcza w rejonie górnej granicy lasu (dzisiejsza I strefa KRNAP). Zostają one całkowicie pozostawione swojemu naturalnemu rozwojowi (system bezingerencyjny). W lasach zbliżonych do naturalnych (9 730 ha) gospodarka leśna prowadzona jest w taki sposób, żeby zachowana i wspierana była różnorodność gatunkowa oraz naturalne procesy autoregulacyjne. W lasach kulturowych (24 000 ha) powinno stopniowo dojść do zmian w składzie gatunkowym i wiekowym, żeby w dalszej perspektywie upodobniły się one pod względem składu i różnorodności biologicznej do lasów zbliżonych do naturalnych oraz aby zaczęły w nich przebiegać naturalne procesy autoregulacyjne. Lasy sztuczne (44 ha) będą stopniowo odtwarzane aż do osiągnięcia postaci odpowiadającej naturalnym stosunkom przyrodniczym Karkonoszy.Skrýt nabídku