Přeskočit na obsah


Czerwone listy

Czerwone listy zawierają gatunki ginących roślin, zwierząt i grzybów, których populacja zmniejsza się albo z innych powodów zagrożone jest ich istnienie. Również przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego nie ustrzegła się przed tymi negatywnymi zjawiskami. Zagrożone są niektóre organizmy, ich populacje, jak również unikatowe siedliska.
W 2009 roku opublikowane zostały czarna i czerwona lista roślin naczyniowych Karkonoszy, na których znalazło się łącznie 395 w różnym stopniu zagrożonych taksonów, co stanowi prawie 44 % naturalnej górskiej flory Karkonoszy. Podobnie niewesołe liczby mówią o istnieniu zagrożenia dla karkonoskich grzybów, porostów i mszaków (czerwone listy z roku 2006).
Jeśli chodzi o karkonoską faunę, dostępne są dane tylko dla niektórych grup bezkręgowców: różnie zagrożonych jest 42 % biegaczowatych, u pająków jest to 24 % znanych gatunków. Z łącznej liczby 457 gatunków bezkręgowców, zawartych na „Czerwonej liście zwierząt Karkonoszy” (z roku 1987), było 26 gatunków zaginionych lub wymarłych, 1 endemit, 7 krytycznie zagrożonych, 37 mocno zagrożonych, 127 narażonych i 259 rzadkich. Z 210 gatunków kręgowców ocenianych w tej samej liście ponad 50 % zostało przypisanych którejś z kategorii zagrożenia: 8 gatunków było wymarłych, 9 krytycznie, a 17 mocno zagrożonych, 40 gatunków narażonych i 35 rzadkich.
Liczby na czerwonych listach są bardzo alarmujące. Dla Dyrekcji KRNAP są źródłem niezbędnych informacji przy podejmowaniu decyzji, którym gatunkom należy poświęcić najwięcej uwagi, w jaki sposób oraz gdzie aktywnie je wspierać i chronić.
 Skrýt nabídku