Přeskočit na obsah


Fauna Karkonoszy

Na różnorodność gatunkową i przestrzenną zwierząt Karkonoszy wpływa przede wszystkim podział obszaru na cztery odrębne piętra roślinności o zróżnicowanej mozaice pokrywy roślinnej, z których ostatnie wznosi się wyraźnie ponad górną granicę lasu. Przyczyniło się to do dzisiejszego stosunkowo bogatego składu gatunkowego fauny, w którym jednak wyraźnie przejawia się także wpływ człowieka.
Łączna liczba gatunków zwierząt w Karkonoszach jest ogromna. Znanych jest co najmniej 15000 gatunków bezkręgowców. Całkowita inwentaryzacja nie jest jednak jeszcze zakończona; opublikowana lista gatunków istnieje zaledwie dla kilku grup, np. dla mięczaków 74, chrząszczy ok. 1 300 gatunków, w tym ponad 120 gatunków biegaczowatych, ponad 1 000 gatunków motyli, 428 gatunków pająków, 15 kosarzy i 20 gatunków ważek. Zoolodzy mówią o ponad 400 gatunkach kręgowców, w tym 1 przedstawicielu kręgoustych (minóg strumieniowy), 5 rodzimych gatunkach ryb, 11 gatunkach płazów i 6 gatunkach gadów. Stwierdzono 280 gatunków ptaków, gniazdujących, regularnie migrujących i przypadkowo zbłąkanych. Ze ssaków mówi się o 76 gatunkach, siedem z nich jednak już wymarło (np. niedźwiedź brunatny, wilk, żbik, ryś, suseł lub chomik), a 12 gatunków nie pochodzi z Karkonoszy. Nieoczekiwanie bogata jest fauna nietoperzy (20 gatunków). Wiele karkonoskich zwierząt należy do reliktów glacjalnych (z kręgowców na przykład mornel czy nornik bury, a także prawie dwadzieścia bezkręgowców). W odróżnieniu od znacznego endemizmu karkonoskiej flory mieszkają tu tylko dwa endemiczne podgatunki bezkręgowców – ślimak Cochlodina dubiosa corcontica i motyl Psodos quadrifaria sudetica.
 Skrýt nabídku