Přeskočit na obsah


Flora i szata roślinna

Karkonoska flora należy do leśnej flory środkowoeuropejskiej (Hercynicum), a wraz z Rýchorami do podgrupy flory sudeckiej (Sudeticum). W porównaniu z Alpami i Karpatami góry hercyńskie mają florę o wiele uboższą. Karkonosze stanowią jednak wyjątek ze względu na ważne położenie biogeograficzne. W przeszłości na tym obszarze doszło do powtarzających się kontaktów flory skandynawskiej, alpejskiej i środkowoeuropejskiej. Karkonosze wśród wszystkich okolicznych gór Europy Środkowej mają największą różnorodność gatunków roślin. Duży jest udział reliktów glacjalnych i gatunków endemicznych.
Flora roślin naczyniowych Karkonoszy obejmuje ponad 1 200 taksonów (424 rodzajów z 105 rodzin). Spośród nich około dwóch trzecich jest miejscowych, reszta to taksony obce, które dostały się tu na różnych etapach kolonizacji i eksploatacji gór.
Florę roślin niższych tworzy 500 gatunków mszaków (150 gatunków mchów i 350 gatunków wątrobowców), rośnie tu ponad 250 gatunków porostów i ponad 1 000 gatunków grzybów.
Fitosocjolodzy piszą o odnotowanych tu 100 zespołach roślinnych spośród 20 klas zespołów, 23 rzędów zespołów i 43 związków zespołów.Skrýt nabídku