Přeskočit na obsah


Geologia

Karkonosze wspólnie z Górami Izerskimi tworzą kompleks geologiczny zwany krystalinikiem karkonosko-izerskim. Zbudowany jest on z proterozoicznych i paleozoicznych łupków krystalicznych (zwłaszcza łupki łyszczykowe i fyllity) oraz ortognejsów, liczących sobie 600–1 000 milionów lat. Oprócz nich Karkonosze zbudowane są z kwarcytu, wapieni krystalicznych, a w mniejszym stopniu także z trzeciorzędowych bazaltów, które pomimo małego zakresu występowania mają duży wpływ na rzeźbę terenu oraz roślinność. Na południowym skraju Karkonoszy krystalinik karkonosko-izerski zagłębia się pod powierzchnię Ziemi przykryty różnymi młodszymi osadami, zwłaszcza skałami permo-karbońskimi (permo-karbon podkarkonoski).

W karbonie (mniej więcej przed 300 mln lat) pod starsze skały intrudował granit, nazywany plutonem karkonosko-izerskim. Obejmuje on graniczny Śląski Grzbiet od podnóża Śnieżki po Harrachov, prawie całe czeskie Góry Izerskie i polskie Pogórze Karkonoskie. Z jego istnieniem związane jest powstanie twardej strefy kontaktowej, mającej zasadniczy wpływ na dalszy rozwój rzeźby niektórych partii gór (np. morfologicznie wyraźne kształty Śnieżki i Czeskiego Grzbietu). Szczególnie w miejscu kontaktu ze skałami węglanowymi powstały niektóre karkonoskie złoża surowców mineralnych (Harrachov, Medvědín, Svatý Petr, Herlíkovice, Obří důl i inne).
 Skrýt nabídku