Přeskočit na obsah


Górskie łąki

W okresie gospodarki pasterskiej w XVII–XIX wieku powstała charakterystyczna mozaika lasów i bezleśnych enklaw łąkowych ze słynnymi kwiecistymi górskimi łąkami. Wyraźnie przyczyniają się one do różnorodności biologicznej karkonoskiej przyrody, wymagając jednak regularnej pielęgnacji, którą w minionym wieku z wielu powodów zaniedbano. Dyrekcja KRNAP czyni ogromne starania o przywrócenie zagospodarowywania górskich łąk. Służyć temu mają dotacje z resortów ministerstwa rolnictwa i ministerstwa środowiska wspierające dzisiejszych właścicieli oraz użytkowników przy powrocie do regularnej pielęgnacji łąk. Pielęgnacja ta polega przede wszystkim na wykaszaniu i usuwaniu roślinności, wypasaniu bydła i owiec, likwidacji drzew – samosiejek i niechcianej roślinności azotolubnej, na odpowiedniej regulacji stosunków wodnych, dbałości o odwodnienie powierzchniowe, utrzymaniu kamiennych murków i stosów. Celem pielęgnacji górskich łąk jest zachowanie ich różnorodności biologicznej, stabilności ekologicznej, a także ich funkcji krajobrazotwórczej.Skrýt nabídku