Přeskočit na obsah


Hodowla lasu i pozyskiwanie drewna

Zgodnie z długofalową strategią „Planu ochrony KRNAP i otuliny” oraz obowiązującym leśnym planem gospodarczym karkonoscy leśnicy realizują działania o szerokim zakresie. Głównym celem jest wspieranie procesów naturalnych, które w perspektywie długoterminowej powinny umożliwić stopniowy wzrost powierzchni lasów nie wymagających zabiegów hodowlanych, pozostawionych tylko własnemu, naturalnemu rozwojowi. Do działań takich należy zwłaszcza:

• odtworzenie struktury gatunkowej oraz zróżnicowanie struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów z wykorzystaniem odpowiednich form i sposobów gospodarowania (odnowienie pod osłoną drzew, cięcia przerębowe), z użyciem technik przyjaznych wobec środowiska i przy maksymalnym wykorzystaniu metod naturalnego odnawiania drzewostanów,

• ratowanie zasobów genowych rodzimych karkonoskich gatunków drzewiastych, zabezpieczenie zbioru i magazynowania jakościowego materiału siewnego oraz uprawa sadzonek o wysokiej jakości genetycznej,

• odpowiednie metody ograniczania gradacji niektórych gatunków owadów z uwzględnieniem statutu PN,

• zapobieganie szkodom powodowanym przez zwierzynę leśną,

• ochrona cieków wodnych, gleby i dróg leśnych.

Pozyskiwanie drewna w KRNAP i jego otulinie związane jest nieodłącznie z wymienionymi powyżej formami pielęgnacji karkonoskich lasów, z wyjątkiem usuwania drzew w przypadku katastrof naturalnych (wichury, osunięcia ziemi), kiedy grozi bezpośrednie zagrożenie.
 Skrýt nabídku