Přeskočit na obsah


Karkonoski Park Narodowy i jego otulina

Karkonoski Park Narodowy (Krkonošský národní park, KRNAP) założony został w 1963 roku. W 1991 r. przekształcono go zgodnie z nowymi przepisami. Obecnie powierzchnia Parku wraz z otuliną (ochranné pásmo) wynosi 550 km2. Zarząd nad KRNAP powierzono Dyrekcji KRNAP (Správa Krkonošského národního parku) z siedzibą we Vrchlabí. Jest to jednostka budżetowa Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej (Ministerstvo životního prostředí ČR).
Z punktu widzenia administracyjnego KRNAP i jego otulina leżą na terenie powiatów Trutnov, Semily i Jablonec nad Nysą. Wschodnia część Parku znajduje się na terenie kraju kralowohradeckiego, zachodnia zaś – libereckiego.
Terytorium Parku podzielone jest na trzy strefy o różnym stopniu ochrony. I strefa KRNAP (ścisła, naturalna) zajmuje powierzchnię 4 503 ha i znajduje się w najwyższych partiach gór; II strefa KRNAP (sterowana, naturalna) zajmuje powierzchnię 3 416 ha i tworzy pasmo wokół górnej granicy lasu i I strefy; III strefa KRNAP (peryferyjna) zajmuje powierzchnię 28 408 ha i obejmuje średnie oraz niższe partie Karkonoszy. Szczególne zasady ochrony dotyczą również mniejszych, cennych pod względem przyrodniczym obszarów leżących poza częścią górską, jak na przykład Lom Strážné, Slunečná stráň czy Sklenářovické údolí. Mają one status pomników przyrody (přírodní památka, patrz dalej: Małopowierzchniowe obszary chronione w Karkonoszach). Otulina nie stanowi części KRNAP, jest to strefa przejściowa między III strefą Parku a nieobjętym ochroną obszarem przedgórza (Podkrkonoší), na którym trwa intensywnie rozwinięta gospodarka.
Podział na strefy ma swoje uzasadnienie. Jego celem jest z jednej strony jak najlepsza ochrona wartości przyrodniczych Karkonoszy, z drugiej umożliwienie przyjaznego wobec przyrody ich udostępnienia i wykorzystania na cele turystyki oraz sportu.
 Skrýt nabídku