Přeskočit na obsah


Karkonoskie podziemia

Reprezentowane są przede wszystkim przez faunę występującą w starych wyrobiskach pokopalnianych i jaskiniach zamieszkałych na stałe przez skorupiaka studniczka tatrzańskiego, a przejściowo przez motyla nocnego szczerbówkę ksieni, paśnika jaskińca, rusałki, chruściki czy gąsieniczniki. W karkonoskich podziemiach regularnie zimuje 14 z 20 żyjących tu gatunków nietoperzy i podkowców, np. nocek duży, rudy, wąsatek, gacek brunatny, mroczek pozłocisty oraz mopek, rzadko podkowiec mały.Skrýt nabídku