Přeskočit na obsah


Karkonosze jako bilateralny rezerwat biosfery UNESCO

Od 1992 roku Karkonosze są częścią ogólnoświatowej sieci rezerwatów biosfery UNESCO w ramach programu Człowiek i Biosfera – Man and the Biosphere (MAB).
Rezerwaty biosfery muszą wypełniać trzy podstawowe i nawzajem dopełniające się funkcje:

  1. ochrona różnorodności przyrodniczej i kulturowej,
  2. wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ludzkiego,
  3. wspieranie logistyczne edukacji i wychowania ekologicznego, badań i monitoringu.

Karkonosze stanowią doskonały tego przykład. Od dawna zamieszkałe i intensywnie odwiedzane, są nie tylko górami pełnymi unikatowych wartości przyrodniczych, ale też świadectwem wzajemnego długotrwałego współistnienia człowieka i górskiej przyrody. Mają bogatą historię i kulturę oraz własne życie gospodarcze, w którym szczególne miejsce zajmuje turystyka – perspektywiczne źródło utrzymania mieszkańców. Datego włączenie ich w poczet leżących na terenie 110 krajów na pięciu kontynentach świata 563 rezerwatów biosfery, było decyzją ze wszech miar słuszną.
 Skrýt nabídku