Přeskočit na obsah


Myślistwo

Zwierzyna stanowi naturalną część ekosystemów leśnych, a opieka nad nią należy do standardów gospodarki leśnej. Ochrona zwierzyny na terenie Karkonoszy leży w kompetencjach Dyrekcji KRNAP. Jej celem jest stworzenie optymalnej równowagi między zwierzyną a odpornością środowiska przy zachowaniu optymalnej struktury wiekowej i socjalnej zwierzyny. Efektem są minimalne szkody wyrządzane przez zwierzynę w drzewostanach leśnych i pozostałej roślinności w lasach oraz poza nimi. Największe szkody w drzewostanach Karkonoszy powodują jelenie. Wysokość stanów jest regularnie monitorowana, a na bazie wyników inwentaryzacji powstaje plan ich redukcji. Szkody powstają głównie w okresie letnim, zimowe szkody zostały prawie wyeliminowane dzięki sieci zimowisk, gdzie zwierzyna jest intensywnie dokarmiana. W minionych latach przezimowało tam ponad 90 % jeleni. W wielu miejscach pojawiają się problemy z przegęszczeniem dzików.Skrýt nabídku