Přeskočit na obsah


Ochrona „ex situ”

Hodowla i uprawa wybranych gatunków roślin naczyniowych Karkonoszy w banku genów Dyrekcji KRNAP albo w warunkach in vitro w celu zachowania „zastępczych populacji” tych gatunków jako zasobów na przypadek ewentualnej konieczności rekonstrukcji rodzimych populacji na wolności, zakładanie zastępczych populacji na powierzchniach introdukcyjnych oraz badania uzupełniające. Jednocześnie prowadzony jest bank nasion wybranych krytycznie zagrożonych gatunków roślin naczyniowych, gdzie przechowywane są w niskich temperaturach. Elementem ochrony zasobów fitogenicznych jest też sad na terenie ogrodu klasztornego we Vrchlabí, którego zadaniem jest utrzymanie zagrożonych zasobów genetycznych starych odmian drzew owocowych z obszaru Karkonoszy.Skrýt nabídku