Přeskočit na obsah


Ochrona „in situ”

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin in situ stanowi podstawowy sposób ich ochrony. Realizowana jest poprzez regularną opiekę nad ważnymi naturalnymi biotopami Karkonoszy, a także pojedynczymi miejscami występowania rzadkich, zagrożonych oraz szczególnie chronionych gatunków roślin i zwierząt (na przykład program ratunku goryczuszki czeskiej). Na wybranych powierzchniach realizowany jest monitoring naturalnego stanu ich populacji. Prowadzone są też badania biologii wybranych gatunków, przy czym najwięcej uwagi poświęcane jest obiektom chronionym na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej (rośliny naczyniowe, zarodnikowe, wybrane gatunki grzybów, kręgowce i bezkręgowce).Skrýt nabídku