Přeskočit na obsah


Ochrona obszarowa Karkonoszy

Oparta jest o Ustawę o ochronie przyrody i krajobrazu nr 114 z 1992 r. (Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), która określa obszar o statusie parku narodowego oraz podstawowe warunki ochrony dla wykorzystania jego przyrody i krajobrazu.

Karkonoski Park Narodowy i jego otulina

Karkonosze jako bilateralny rezerwat biosfery UNESCO

NATURA 2000

Konwencja Ramsarska

Małopowierzchniowe obszary chronione w KarkonoszachSkrýt nabídku