Přeskočit na obsah


Pierwotne bezleśne obszary o charakterze alpejskim

Większość ekosystemów arktyczno-alpejskiej tundry karkonoskiej to przykłady naturalnego rozwoju górskiej przyrody. Niemniej jednak w wielu miejscach zarówno w przeszłości, jak i teraz swoją rolę odegrała działalność człowieka. Dlatego konieczne są pewne ingerencje i działania, do których należy na przykład odnowa naturalnej bioróżnorodności kosodrzewiny, w tym redukcja niektórych nieodpowiednio zalesionych powierzchni w partiach grzbietowych gór, rewitalizacja zadeptywanych obszarów w okolicach szlaków turystycznych, likwidacja obcego geologicznie materiału budowlanego (kamienia) ze źle wyremontowanych dróg w partiach grzbietowych (źródło eutrofizacji środowiska), wzmocnienie zanikających populacji niektórych krytycznie zagrożonych gatunków roślin, redukcja rozprzestrzeniania się obcych, ekspansywnych i inwazyjnych gatunków roślin, przywrócenie naturalnych stosunków wodnych na torfowiskach i inne.Skrýt nabídku