Přeskočit na obsah


Piętro pogórza

Obejmuje teren przedgórza Karkonoszy i ich podnóża od 400 do 800 m n.p.m. (50 % łącznej powierzchni Karkonoszy). Początkowo pokryte było lasami liściastymi i pierwotnymi lasami mieszanymi. Typowymi drzewami są buk, klon, jesion, jarząb, olsza, rzadko też jodła. Większość tych lasów została jednak wycięta przez człowieka podczas kolonizacji gór. Zastąpiono je albo monokulturami świerkowymi albo przekształcono w łąki, pastwiska i pola. Pozostałości liściastych lub mieszanych lasów górskich zachowały się w dolinach wzdłuż rzek i potoków.
 Skrýt nabídku