Přeskočit na obsah


Plan urządzenia lasu (PUL)

Dokument gospodarki leśnej sporządzany jest zazwyczaj na okres 10 lat. W przypadku KRNAP i jego otuliny, którymi zarządza Dyrekcja KRNAP, PUL obowiązuje na okres 2003–2012. Dyrekcja KRNAP powierzyła jego przygotowanie spółce Lesprojekt Hradec Králové s.r.o. Przygotowanie planu przebiegało w ścisłej współpracy z pracownikami KRNAP. PUL uwzględnia specyfikę i wszystkie przepisy dotyczące Karkonoskiego Parku Narodowego. Szczegółowo opisuje oraz proponuje zasady ochrony flory i fauny w lasach. Uwzględnia też ważną geologiczną i geomorfologiczną specyfikę Karkonoszy.

Na podstawie szczegółowej oceny drzewostanów i siedlisk leśnych proponuje zasady oraz konkretne działania zmierzające do stworzenia warunków dla wspierania naturalnych procesów i przywrócenia stosunków ekologicznych, które w przeszłości zostały zakłócone.
 Skrýt nabídku