Přeskočit na obsah


Rolnictwo a Program ochrony krajobrazu

W niższych partiach i u podnóża Karkonoszy stosunkowo dużą powierzchnię zajmują grunty wchodzące w skład funduszu rolnego, gdzie przyjazna dla środowiska działalność rolnicza stanowi konieczny element pielęgnacji krajobrazu nieleśnego i ekosystemów Karkonoszy. W drugiej połowie XX wieku te części Karkonoszy zostały mocno dotknięte intensywną produkcją rolną i zbyt intensywnym wypasem bydła na terenach pastwiskowych należących do państwowych i spółdzielczych gospodarstw rolnych.

Lata 90. XX wieku przyniosły wielkie zmiany w sektorze rolnym. Dawne gospodarstwa państwowe oraz spółdzielnie rolne rozpadły się, a w ich miejsce zaczęły pojawiać się inne podmioty. Prowadziło to do spadku pogłowia zwierząt hodowlanych. Wiele łąk leżało odłogiem. Dlatego ministerstwo rolnictwa zaczęło udzielać dotacji na utrzymanie krajobrazu. Później powstał także Program ochrony krajobrazu – program krajobrazotwórczy ministerstwa środowiska przyczyniający się do rozwiązywania problematyki ochrony przyrody na terenie KRNAP i jego otuliny. Jego zaletą jest możliwość wsparcia działań priorytetowych i specyficznych dla parku narodowego. Dyrekcja KRNAP udziela koniecznego wsparcia wszystkim podmiotom zainteresowanym tym programem. Dzięki temu stopniowo udaje się powracać do odpowiedniej pielęgnacji gruntów rolnych w Karkonoszach.
 Skrýt nabídku