Přeskočit na obsah


Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Karkonosze

Na podstawie wyników badania biocenoz roślinnych i wybranych gatunków roślin oraz zwierząt cały obszar Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny został zaproponowany do objęcia ochroną jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Karkonosze. Władze RCz powołały go na mocy rozporządzenia 132/2005 dnia 22.12.2004 r. Obok mapy z zaznaczonymi granicami obszaru dokument ten zawiera także listę wszystkich siedlisk i gatunków, które są tu przedmiotem ochrony – łącznie 21 typów siedlisk przyrodniczych (biotopów), 4 gatunki roślin i 1 gatunek zwierząt. Rośliny to endemiczny dzwonek karkonoski, gnidosz sudecki, przytulia sudecka i goryczuszka czeska, natomiast zwierzę to głowacz białopłetwy.

Sprava KRNAP ma na mocy przepisów prawa obowiązek opiniowania wszelkich planowanych do realizacji działań dotyczących Obszaru Ptasiego Karkonosze i Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Karkonosze, które mogą mieć wpływ na przedmiot ich ochrony (siedliska lub gatunki).
 Skrýt nabídku