Přeskočit na obsah


Zarządzanie obszarem

Przyroda oraz krajobraz Karkonoszy napiętnowane są, z nielicznymi wyjątkami, trwającą kilka wieków działalnością człowieka. Dlatego mówienie o pierwotnej przyrodzie byłoby nie na miejscu, a pomimo że obszar ten ma status parku narodowego, należy prowadzić tu pewne prace. Poszczególne rejony Karkonoszy wymagają innego sposobu i natężenia tych prac. Dlatego pracownicy Dyrekcji KRNAP, dbając o teren parku (zarządzanie), korzystają z wszelkich dostępnych informacji, specjalistycznej wiedzy, a także praktycznych doświadczeń wielu generacji ludzi żyjących na terenie Karkonoszy.

Ochrona ekosystemów leśnych

 • Historyczne zmiany w karkonoskich lasach
 • Fundacja FACE
 • Charakter współczesnych lasów
 • Hodowla lasu i pozyskiwanie drewna
 • Plan urządzenia lasu (PUL)
 • Certyfikacja karkonoskich lasów
 • Myślistwo
 • Dbałość o różnorodność biologiczną górskich lasów

Pielęgnacje ekosystemów nieleśnych

 • Pierwotne bezleśne obszary o charakterze alpejskim
 • Górskie łąki
 • Rolnictwo a Program ochrony krajobrazu
 • Redukcja inwazyjnych i ekspansywnych gatunków roślin

Dbałość o rzeźbę terenu i krajobraz Karkonoszy

Dbałość o cieki wodneSkrýt nabídku