Přeskočit na obsah


Podmínky pro výzkum na území KRNAP

Koordinací veškerých výzkumných aktivit v Krkonoších jsou pověřeny správy obou národních parků. Vyplývá z toho řada povinností, které musí zájemci o výzkum na území KRNAP i KPN respektovat.

Za předpokladu jejich splnění mají možnost získat nezbytné oprávnění (povolení) ke vstupu a pracím na území KRNAP a KPN, zároveň mají možnost získat i určitou logistickou podporu pro svou práci. V případě přeshraničních aktivit je nezbytné kontaktovat jak Správu KRNAP, tak Dyrekcji KPN.

Povolení výzkumu na území KRNAP

Povolení výzkumu na území KPNSkrýt nabídku