Přeskočit na obsah


Projekt Partner KRNAP

Cílem projektu Partner Krkonošského národního parku je získat v cílovém území partnery spolupracující se správou národního parku na ochraně přírody, podpoře regionální identity, ekologické výchově a nakládání s odpadky v Krkonošském národním parku.

Cílové území:

Turistický region Krkonoše

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři:

Partnery mohou být instituce i jednotlivci: zejména však provozovatelé ubytovacích zařízení, ale také školy, svazky měst a obcí, jednotlivá města a obce i soukromé osoby.

Cílem spolupráce s provozovateli ubytovacích zařízení – boudaři – je, aby vzájemná propagace a spolupráce na likvidaci odpadků na území Krkonošského národního parku. Výsledkem je síť míst, kde návštěvník bude moci odhodit odpadky sesbírané v blízkosti cest do boxů na tříděný odpad nebo do směsného kontejneru a kde může využít toalety. Takovéto provozovny budou viditelně označeny logem Partner KRNAP.

Motivačním prvkem ke sběru odpadků bude hra Lovci odpadků Krkonoše propojující chytré telefony, sociální sítě a trasu výletu skupiny či jednotlivce.

Další skupinou partnerů KRNAP jsou vzdělávací instituce v cílovém území. Ty dlouhodobě spolupracují se Správou KRNAP v rámci ekologické výchovy. Partnerství jim umožní získávání edukačního materiálu, přístup k vedeným exkurzím a specializovaným programům v KCEV Krtek navazujícím na teoretickou školní výuku podmiňuje účast na brigádě alespoň jednou ročně alespoň jedné třídy z dané školy.


Podprojekt Ambasador KRNAP

Ambasadoři KRNAP jsou vyškolení lektoři, kteří mohou různým zájmovým skupinám – školy v přírodě, lyžařské výcviky či jiné organizované skupiny návštěvníků – na horských boudách a dalších ubytovacích subjektech přednášet o jedinečnosti Krkonošského národního parku.

V případě vašeho zájmu o služby našich ambasadorů se můžete obracet na Michala Skalku, mskalka(zavináč)krnap.cz.


Podprojekt Informační kampaň

Problém Krkonoš spočívá v neskutečně velkém množství odpadků zanechaných/pohozených návštěvníky v přírodě národního parku. Toto množství je ohrožením křehké přírody a z pocitového a vizuálního hlediska nepřispívá k pohodě, kterou návštěvníci při návštěvě KRNAP čekají. Problém má ale dvě roviny. První je, aby návštěvníci odpadky v terénu nezanechávali. Druhou rovinou je úklid již pohozených odpadků z terénu. První rovinu řeší rozsáhlá informační kampaní s cílem, aby široká veřejnost přijala filozofii, že, co si do hor přinesou, aby si odnesli a to, že i malé procento neukázněných návštěvníků zanechávající na horách nepořádek je opravdu velký problém.


Podprojekt Odpadky v Krkonoších

Jak již bylo popsáno výše, druhou rovinou problému odpadků v Krkonoších je jeho odstranění z terénu. K zapojení co největšího počtu dobrovolníků putujících po horách jsme vytvořili mobilní aplikaci Lovci odpadků Krkonoše, která je bude navádět k vysbírání odpadků podél cesty, po které půjdou. Pro usnadnění sběru si zájemci o účast v této aktivitě budou moci na informačních centrech vyzvednout sběrovou tašku, do které budou odpadky sbírat a ve které je po túře vyhodí.


Podprojekt Čisté Krkonoše

V návaznosti na problém úklidu odpadků správy obou národních parků – Krkonošského národního parku na české straně i polského Karkonoskiego Parku Narodowego – pořádají dvakrát ročně hromadné akce, při nichž řádově stovky lidí (včetně všech pracovníků obou správ národních parků) vyrazí do terénu, aby vysbírali odpadky nebo zlikvidovali černé skládky.

 

Není zvěř jako zvěř

Ukázka z atlasu čeledi odpadkoušovitýchSkrýt nabídku