Přeskočit na obsah


Publikace

Miloslav Bartoš: Příběh Erlebachovy boudy


ISBN: 78-80-86418-81-0
Vydala: Správa KRNAP za finanční podpory Královéhradeckého kraje v roce 2011
Cena: 195 Kč

Příběh Erlebachovy boudy, poslední pamětnice starých časů, přibližuje historik Miloslav Bartoš v kontextu dějin východních Krkonoš. Velkou přidanou hodnotou publikace je unikátní soubor fotografií dokumentujících každodenní život na boudě a v jejím okolí kolem roku 1912, které uchovává Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí.
Kniha má 120 stran s bohatým obrazovým doprovodem a poznámkovým aparátem. Vyšla i v německé jazykové mutaci.
 

Erich Fuchs: Grafiky z Krkonoš
 

Soubor 36 reprodukcí grafických listů Ericha Fuchse přibližujících život na krkonošských boudách počátkem 20. století.

Publikace vydána v rámci projektu Krkonoše ve sbírkách: vzájemné poznávání fondů krkonošských muzeí a spolufinancována z prostředků EDRF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Vydala Správa KRNAP ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jelení Hoře v roce 2011.

 

Bejvávalo na horách

 

ISBN: 80-86472-14-0
Vydala:Správa KRNAP ve spolupráci s nakladatelstvím Garamon vHradci Králové
Hradec Králové 2003
Cena: 295 Kč

Fotografie: Karel Hník
Text: PhDr. Jana Sojková

Kniha na více jak 120 fotografiích přibližuje zapomenutá řemesla a život v Krkonoších


Jan Králík: Karoserie Petera
 

ISBN: 978-80-903028-4-6
Vydala:Správa KRNAP ve spolupráci s Ateliérem Kupka v Brně
Brno 2008
Cena: 420 Kč

Kniha vydaná při příležitosti výstavy ke 100. výročí zahájení výroby automobilových karoserií ve Vrchlabí. Fotografie ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí a archivu Jiřího Remsy.


Vrchlabí na vedutách z přelomu 18. a 19. století


Vydala: Správa KRNAP ve spolupráci s Městským úřadem ve Vrchlabí
Červený Kostelec 2009
Cena: 72 Kč

Volné listy s reprodukcemi grafických listů ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí

 

 

 

Typická architektura Krkonoš a Jizerských hor

Inspirativní příručka pro stavebníky a projektanty. Publikace vydána v rámci stejnojmenného projektu a spolufinancována z prostředků EDRF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Vydala: Správa KRNAP v roce 2010
Ke stažení zde (pdf 42 MB)
 Skrýt nabídku